Natječaj za izbor na radno mjesto recepcionara


11. siječnja 2019.
Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl.62. st.3. i 67. Statuta, raspisuje
 

J A V N I  N A T J E Č A J 


I. Za izbor na radno mjesto IV. vrste – recepcionar, na određeno vrijeme do 31.12.2019., na nepuno radno vrijeme – 15 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica.
 
Uvjeti: srednja ili osnovna stručna sprema, poznavanje poslovne komunikacije, znanje rada na računalu, znanje engleskog jezika, radno iskustvo najmanje 5 godina na istim poslovima u velikim kolektivima.
 
II. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, presliku svjedodžbe, presliku osobne iskaznice i presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci.
 
III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „natječaj za recepcionara“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
 
Za sve kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete zadržava se pravo na testiranje, i to razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja. Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te obavijest o vremenu i načinu testiranja kandidata objavit će se na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 15 dana od donošenja odluke o izboru na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 15 dana od objave obavijesti o rezultatima natječaja.
 
IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
 
Vrh