Smjernice i preporuke za učinkovitiju vertikalnu koordinaciju u integriranom upravljanju obalnim područjima u Hrvatskoj

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb / Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Trajanje projekta: 2008.
Voditeljica projekta: dr. sc. Marijana Sumpor


U provedbi učinkovitog procesa upravljanja obalnim područjima, pojedini inter-institucionalni problemi predstavljaju značajne probleme javnog upravljanja i razvoja. Osim toga, nedovoljna vertikalna koordinacija je općenito prepreka za politiku decentralizacije u Hrvatskoj. Integrirano upravljanje obalnim područjem (ICZM) kao specifični pristup među sektorima značajno ovisi o suradnji i koordinaciji u provedbi sektorskih politika. Autori su prezentirali opće smjernice i preporuke za rješavanje problema koordinacije na razini vlasti i javne uprave. Uveden je specifičan metodološki pristup za procjenu problema koordinacije u upravljanju obalnim područjima s posebnim naglaskom na institucionalno i administrativno ustrojstvo Republike Hrvatske. U tom smislu ova je studija predstavljala korisnu osnovu za razumijevanje problema koordinacije u obalnom upravljanju koja se može prenijeti i na druga područja vezana za razvoj. Njenu primjenjivost mogu prepoznati i druge zemlje sa sličnim institucionalnim problemima, administrativnim tradicijama i političkom baštinom.
 

Vrh