Studentske stručne prakseEkonomski institut, Zagreb obavještava zainteresirane studente i studentice viših godina studija te apsolvente ekonomskih i drugih fakulteta koji se žele upoznati s radom u znanstvenom institutu da otvaramo mogućnost obavljanja studentske prakse u našem Institutu.

Praksa je osmišljena na isključivo dobrovoljnoj bazi, u trajanju od par tjedana, i može obuhvaćati raznolike poslove i aktivnosti iz područja kojim se Institut bavi, a sve prema dogovoru i potrebama pojedinih suradnika Instituta. Po završetku prakse, studentu i/ili studentici će se izdati potvrda o obavljenoj praksi. Zainteresirane studente i studentice pozivamo da dostave svoj životopis i motivacijsko pismo elektroničkim putem Luki De Marcu na ldemarco@eizg.hr​ kako bi suradnici Instituta kad se ukaže potreba mogli izravno kontaktirati odabranog studenta i/ili studenticu radi daljnjeg dogovora.

Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na praksu se primaju prema sklopljenom Ugovoru o suradnji između Instituta i Fakulteta (EFZG) u predmetu izvođenja stručne prakse koji se primjenjuje od 21.8.2018. Studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upućujemo da se za obavljanje stručne prakse za koju će dobivati ECTS bodove jave nadležnoj službi na EFZG-u.
 
EFZG će dostaviti Institutu uputnicu za obavljanje stručne prakse sa životopisom i motivacijskim pismom studenta koja jasno odražava njegove interese, i upućivati na stručnu praksu Institutu studente 4. i 5. godine studija smjera ekonomija, s kapacitetom i interesom te stečenim znanjima koji ih čine podobnim kandidatima za uključivanje u znanstveno-istraživački rad.
 


2023.


 • Hrvoje Hrnkaš obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdoblju od 17.4.2023. do 26.5.2023., pod mentorstvom voditeljice dr. sc. Dubravke Jurlina Alibegović. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima prikupljanja statističkih podataka, identificiranja, odabira i organizacije literature te formatiranja i uređivanja teksta i literature. Sudjelovao je na poslovima prikupljanja kontakt podataka za provedbu anketnog istraživanja.
 
 • Ana Sladić obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdoblju od 24.4.2023. do 26.5.2023., pod mentorstvom voditeljice dr. sc. Sunčane Slijepčević. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima prikupljanja statističkih podataka, izrade baze podataka iz različitih izvora podataka u programu Excel, identificiranja, odabira i organizacije znanstvene literature, formatiranja i uređivanja teksta i literature. Također, sudjelovala je na poslovima prikupljanja kontakt podataka za provedbu anketnog istraživanja.


2022. 
 
 • Dora Walter obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i poslovne sektore u razdoblju od 2. 2. 2022. do 17. 2. 2022. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Zorana Aralice. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Studentica je napisala seminarski rad na temu "Utjecaj mirovinskih fondova na gospodarstvo Republike Hrvatske, SAD-a i odabranih država Europske unije". Pored toga, studentica se osposobljavala u području prikupljanja i obrade podataka o suradnjama istraživača, kao i podataka koji se odnose na koautorstva s autorima iz Hrvatske i inozemstva. 
 


2021.
 
 • Karlo Bračun obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 01. 03. 2021. do 19. 03. 2021., pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Ivana Žilića. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz obradu podataka u statističkom programu R te prikupljanju i pregledu literature.
 
 • Nino Zlatar, student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 08. 03. 2021. do 26. 03. 2021., pod mentorstvom voditelja studntske prakse dr. sc. Vedrana Rechera. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima prikupljanja podataka za znanstveno istraživanje.
 
 • Viktor Rajković obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdobljima od 08. 03. 2021. do 26. 03. 2021. te od 19. 03. 2021. do 07. 05. 2021., pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Dubravke Jurlina Alibegović. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz obradu numeričkih podataka prikupljenih iz različitih domaćih izvora u Excel formatu te formatiranju i izradi Excel baze podataka za istraživanje teme o pametnim gradovima u Hrvatskoj i poreznoj autonomiji hrvatskih gradova. Student je prikupio i obradio podatke za istraživanje administrativne organizacije, upravnih i financijskih kapaciteta gradova.
 
 • Ivona Štajduhar obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 06. 04. 2021. do 30. 04. 2021., pod mentorstvom voditeljice dr. sc. Valerije Botrić. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima prikupljanja znanstvene literature, prikupljanja i obrade statističkih podataka.
 
 • Jana Talan obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju, u razdoblju od 18. 05. 2021. do 17. 06. 2021., pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Gorana Buturca. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka te analizu statističkih podataka (aritmetičke sredine, prosječne godišnje stope promjene, standardne devijacije, verižnih indeksa). U suradnji s voditeljem stručne prakse, studentica Jana Talan također je analizirala statističke podatke primjenom korelograma u programskom paketu Statistica 6.0, izračunavala je koeficijente korelacije te je analizirala smjer i dinamiku statističkih veza među odabranim statističkim varijablama. Također je proučavala metodološku osnovu analize međunarodne trgovine među zemljama te je na uzorku zemalja novih članica Europske unije izračunavala pokazatelje entropije, apsolutnog i relativnog deficita te udjela izvoza u bruto domaćem proizvodu.
 
 • Marko Ivančić obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i poslovne sektore u razdoblju od 01. 06. 2021. do 21. 06. 2021., pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Zorana Aralice. U sklopu stručne prakse, student je radio na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali skidanje podataka iz EUROSTAT baza, prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka te analizu statističkih podataka (deskriptivna komparativna analiza vrijednosti različitih pokazatelja digitalne ekonomije). Student je izradio izvještaj o primjeni različitih oblika digitalnih tehnologija u odabranim zemljama Europske unije.
 
 • Mislav Zonjić obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdoblju od 24.6.2021. do 2.7.2021., pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Dubravke Jurlina Alibegović. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz obradu numeričkih podataka prikupljenih iz financijskih izvještaja jedinica lokalne samouprave iz baze podataka Ministarstva financija Republike Hrvatske u Excel formatu te formatiranje i izradu Excel baze podataka za istraživanje teme o poreznoj autonomiji hrvatskih gradova.
 
 • Luka Smokrović obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj, u razdoblju 4.10.2021. – 29.10.2021., pod mentorstvom voditeljice dr. sc. Željke Kordej-De Villa. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima prikupljanja, obrade i interpretacije statističkih podataka, identificiranja, odabira i organizacije literature te formatiranja i uređivanja teksta i literature. Sudjelovao je na poslovima provođenja online ankete, koji su uključivali pomoć pri formuliranju, uređivanju i prevođenju ankete na engleski jezik te slanje ankete na prikupljene e-mail adrese.
 
 • Matea Maloča obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore, u razdoblju od 8.11.2021. do 23.12.2021. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, studentica je prikupila i sistematizirala relevantnu literaturu i bazu podataka te time kao koautor sudjelovala u pisanju znanstvenog rada. Studentica je također radila na provedbi ankete na istraživačkom projektu, uređivanju znanstvenih radova i izradi izvještaja EIZ-a. 


2020.
 
 • Ana Lujić, obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjel za inovacije, poslovnu ekonomiku i ekonomske sektore, u razdoblju od 03. 02. 2020. do 05. 03. 2020., pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova vezanih za izradu znanstvenih radova. Ti su poslovi obuhvaćali pretraživanje međunarodne literature na zadanu istraživačku temu i sastavljanje pregleda relevantne literature na engleskom jeziku s referencama za znanstveni rad. Studentica je za potrebe znanstvenog istraživanja radila deskriptivnu statističku analizu anketnih podataka.  

 2019.
 
 • Anamarija Brković, studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 25.2.2019. do 23.3.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova vezanih za izradu znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali pretraživanje međunarodne literature na zadanu istraživačku temu i sastavljanje pregleda relevantne literature na engleskom jeziku s referencama za zajednički znanstveni rad. Studentica je prisustvovala i dvama internim izlaganjima Reading grupe u Ekonomskom institutu, Zagreb.
 
 • Marko Perić obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 13.5.2019. do 17.5.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Dubravke Jurline Alibegović. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz upravljanje imovinom gradova u Hrvatskoj i Njemačkoj, obradu numeričkih podataka prikupljenih iz različitih izvora u Excel formatu, te formatiranje i izradu Excel baza podataka za hrvatske i njemačke gradove.
 
 • Adelina Dokman obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 27.5.2019. do 14.6.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Irene Đokić. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim za istraživanje o inovacijama u javnom sektoru u Hrvatskoj. Studentica je radila na prikupljanju literature, prikupljanju i organiziranju statističkih podataka relevantnih za istraživanje, izradi baze kontakata za provedbu anketnog istraživanja, unosu anketnog upitnika na Survey Monkey te slanja dopisa odabranim ispitanicima anketnog istraživanja.
 
 • Iva Šikić obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 4.7.2019. do 19.7.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Irene Đokić. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim za istraživanje o zelenoj i plavoj infrastrukturi u hrvatskim gradovima. Studentica je radila na prikupljanju i organiziranju statističkih podataka relevantnih za istraživanje, izradi baze kontakata za potrebe provedbe intervjua, te prikupljanju podataka o provedenim projektima i projektima u tijeku kojima je u fokusu zelena i/ili plava infrastruktura u gradskim područjima.
 
 • Vanja Reinkowski, student sa Sveučilišta u Mannheimu, obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 10.7.2019. do 31.8.2019. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne praske, student je radio na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstveni rad.
 
 • Marko Barić obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju u razdoblju od 19.8.2019. do 19.9.2019. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Gorana Buturca. U sklopu stručne prakse, student je radio na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka te analizu statističkih podataka (aritmetičke sredine, prosječne godišnje stope promjene, standardne devijacije, verižnih indeksa). Student Marko Barić također je analizirao statističke podatke primjenom korelograma u programskom paketu Statistica 6.0, izračunavao je koeficijente korelacije te je analizirao smjer i dinamiku statističkih veza među odabranim statističkim varijablama. U suradnji s voditeljem stručne prakse, primjenom regresijskog modela izradio je projekciju za broj zaposlenih u građevinskom sektoru u Republici Hrvatskoj za narednu godinu. Uz sve navedeno, proučavao je metodološku osnovu analize međunarodne trgovine među zemljama, te je na uzorku Republike Hrvatske izračunavao pokazatelje entropije, komparativnih prednosti i specijalizacije u intraindustrijskoj trgovini.
 

2018.
 
 • Lea Rodić, studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju i Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku u razdoblju od 12.2.2018. do 23.2.2018. pod mentorstvom voditeljica stručne prakse dr. sc. Valerije Botrić i dr. sc. Tanje Broz. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima izrade baze podataka za potrebe znanstvenog istraživanja.
 
 • Andrea Kovačić, student Visokog učilišta EFFECTUS obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb pod nadzorom mentorice dr. sc. Jelene Budak u sklopu treće godine studijskog programa preddiplomskog stručnog studija “Financije i pravo”. Navedenu praksu student je obavljao u razdoblju od 5.3.2018. do 15.4.2018.
 
 • Mihael Lovrečić, student Visokog učilišta EFFECTUS obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb pod nadzorom mentorice dr. sc. Jelene Budak u sklopu treće godine studijskog programa preddiplomskog stručnog studija “Financije i pravo”. Navedenu praksu student je obavljao u razdoblju od 5.3.2018. do 15.4.2018.
 
 • Domagoj Šelebaj, student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore pod nadzorom mentora dr. sc. Zorana Aralice u razdoblju od 9.4.2018. do 9.5.2018. godine. 
 
 • Matea Boranić, studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb pod nadzorom mentorice dr. sc. Maruške Vizek, ravnateljice Ekonomskog instituta, Zagreb u razdoblju od 23.5.2018. do 19.6.2018.
 
 • Ivana Grabovac, studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju i Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku pod nazorom mentorica dr. sc. Valerije Botrić i dr. sc. Tanje Broz u razdoblju od 2.7. 2018. do 20.7.2018. godine. 
 
 • Matea Topić Crnoja, studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj pod nadzorom mentorice dr. sc. Dubravke Jurline Alibegović, u razdoblju od 9.10.2018. do 22.10.2018.                
 

2017.
 
 • Luka Baloković obavio je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku, u razdoblju od 18.4.2017. do 9.6.2017. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Ivice Rubila. U sklopu stručne prakse, student je u suautorstvu s voditeljem prakse započeo istraživanje o socioekonomskim nejednakostima u prekomjernoj tjelesnoj težini i pretilosti u Hrvatskoj. To je podrazumijevalo pronalazak i čitanje postojeće teorijske i empirijske literature vezane za temu istraživanja, upoznavanje s anketnim podacima koji će biti korišteni u istraživanju, kao i stjecanje znanja o korištenju statističkog programskog paketa Stata koji će se koristiti za pripremu i obradu podataka. Student je do kraja prakse uz pomoć mentora došao do prvih rezultata istraživanja, a suradnja će se nastaviti i nakon studentove prakse, s ciljem objave rezultata istraživanja u znanstvenom časopisu.
 
 • Ines Gracin obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 18.10.2017. do 3.11.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Dubravke Jurline Alibegović. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim uz prikupljanje i obradu numeričkih podataka prikupljenih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora u Excel formatu, formatiranje i izradu Excel baze podataka te prikupljanje i obradu tekstualnih sadržaja iz područja lokalnog razvoja.
 
 • Martina Pranjić obavila je studentsku stručnu praksu u Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 10.4.2017. do 25.5.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na nizu poslova povezanih s izradom znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali odabir radova za pregled literature, prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka, sistematizaciju informacija prikupljenih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora u Excel formatu te izradu PowerPoint prezentacije znanstvenog rada na engleskom jeziku za međunarodnu konferenciju. Izvršavajući radne zadatke pokazala je ne samo zanimanje za znanstvenoistraživački rad, već i karakteristike marljivog i savjesnog studenta. Uz to, studentica je također prisustvovala znanstvenim izlaganjima organiziranima u Ekonomskom institutu, Zagreb.
 
 • Josip Raos obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore u razdoblju od 20.2.2017. do 7.4.2017. pod mentorstvom voditelja stručne prakse dr. sc. Zorana Aralice. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima obrade, analize i interpretacije rezultata anketa koje su sastavni dio treninga unutar znanstveno-kompetitivnog projekta „Strengthening scientific and research capacity of the Institute of Economics, Zagreb as a cornerstone for Croatian socioeconomic growth through the implementation of Smart Specialization Strategy – SmartEIZ“ financiranog iz programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije.
 
 • Fran Stupar – Ljubas obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju u razdoblju od 21.2.2017. do 2.5.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Maruške Vizek. U sklopu stručne prakse, student je radio na poslovima vezanim uz projekt „Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica (SOBOM)“. Student je radio na raznovrsnim poslovima vezanim uz izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu makroekonomskih podataka i pokazatelja iz različitih međunarodnih izvora podataka, njihovo svrstavanje i obradu u Excel formatu te programiranje i procjenu GARCH modela u statističkom paketu Ox Metrics.
 
 • Leonarda Špiranec obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za regionalni razvoj u razdoblju od 15.5.2017. do 12.6.2017. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Sunčane Slijepčević. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima vezanim uz izradu znanstvenih radova. Ti su poslovi obuhvaćali prikupljanje i obradu tekstualnih i numeričkih podataka, pregled stručne i znanstvene literature i sistematizaciju informacija i podataka prikupljenih iz različitih domaćih i međunarodnih izvora u Excel formatu, formatiranje i uređenje teksta i literature, unos podataka prikupljenih anketnim istraživanjem i izradu Excel baze podataka.
 

2016.
 
 • Marija Logarušić obavila je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za makroekonomiju i međunarodnu ekonomiju i Odjelu za tržište rada i socijalnu politiku u razdoblju od 25.4.2016. do 24.5.2016 pod mentorstvom voditeljica stručne prakse dr. sc. Valerije Botrić i dr. sc. Tanje Broz. U sklopu stručne prakse, studentica je radila na poslovima pripreme grafikona i tablica te popisa literature za potrebe znanstvenog istraživanja.
 
 • Mateo Žokalj obavio je studentsku stručnu praksu na Ekonomskom institutu, Zagreb u Odjelu za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore, u razdoblju od 20.6.2016. do 15.7.2016. pod mentorstvom voditeljice stručne prakse dr. sc. Jelene Budak. U sklopu stručne prakse, student je radio na nizu poslova vezanih za izradu istraživačke studije i znanstvenog rada. Ti su poslovi obuhvaćali deskriptivnu statističku analizu anketnih podataka s tabličnim i grafičkim prikazima na engleskom jeziku. Student je sudjelovao u pisanju znanstvenog rada za međunarodnu znanstvenu konferenciju izradivši pregled znanstvene literature u području i opis korištenog modela. Dio poslova na studentskoj praksi obuhvatio je i čitanje, sistematizaciju i pisanje komentara na selekciju rukopisa iz zbornika međunarodne konferencije.

Vrh