Istraživanje sezonalnosti kriminala u Hrvatskoj – CRIS

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb – Tvoj Grant@EIZ
Voditelj projekta: Vedran Recher
Suradnik: Ivica Rubil
Trajanje: 13.2.2018. – 30.9.2018.

Sažetak:
 
Glavni cilj ovog projekta bio je opisati obrasce sezonskog kretanja počinjenih kaznenih djela u Hrvatskoj. Hrvatska je posebno zanimljiv slučaj za razmatranje u kontekstu literature u odnosu turizma i kriminala, budući da je turizam najvažniji sektor hrvatskog gospodarstva. Preliminarnom analizom podataka utvrđeno je da „sezona“ imovinskih kaznenih djela prati turističku sezonu (srpanj-kolovoz). Istraživanjem se kvantificirao porast kriminala kao negativne eksternalije obimne turističke aktivnosti.

Projektne aktivnosti uključivale su pripremu baze podataka o kaznenim djelima po mjesecima i županijama za period 1998. -2016., proučavanje postojećih studija utjecaja turizma na kriminal i temeljem istih odabir odgovarajuće metodologije za procjenu te procjenu učinka turizma na broj kaznenih djela.

Podaci prikupljeni od Državnog zavoda za statistiku i MUP-a spojeni su u jednu bazu koja se sastojala od podataka o turističkim dolascima i noćenjima po mjesecima, po županijama za razdoblje 1998. – 2016. Na ovim se podacima procijenio panel model s fiksnim efektima za županije i interakcije godina i mjeseci kako bi se kontroliralo za neopazivu heterogenost. Procjenom efekata intenziteta turizma na različite vrste kriminala dobila se šira slika o utjecaju turizma na hrvatsko gospodarstvo. Štoviše, u podacima MUP-a bile su raspoložive i procjene šteta prema pojedinim kaznenim djelima što je omogućilo kvantificiranje negativnih eksternalija turizma u obliku kriminala.

Vrh