Izvještaj o održivosti poduzeća Coca-Cola HBC Hrvatska

Naručitelj: Coca-Cola HBC Hrvatska
Trajanje projekta: 5. ožujka 2018. – 1. lipnja 2018.
Voditelj projekta: dr. sc. Paul Stubbs
Suradnik: dr. sc. Vedran Recher

Cilj projekta je izrada izvještaja o održivosti poduzeća prema GRI standardima. Projektne aktivnosti uključuju konzultacije i savjetovanje ključnog osoblja Naručitelja o prikupljanju informacija za indikatore sukladno GRI standardima; rasprave u malim grupama i individualne razgovori s ključnim menadžerima Naručitelja o prioritetima održivosti; pružanje smjernica u procesu prikupljanja podataka potrebnih za kreiranje indikatora; organizaciju poludnevne radionica s ključnim dionicima u svrhu dobivanja povratnih informacija o preliminarnom izvještaju te izradu završnog izvještaja na engleskom jeziku. Koristit će se metodologija istraživanja o održivosti poduzeća u potpunosti usklađena s preporukama Global Reporting Initiative o nefinancijskom izvještavanju.

Vrh