Učinak digitalne transformacije na zapadnom Balkanu: rješavanje izazova na putu prema političkoj stabilnosti i ekonomskom napretku (WB-DIGI)

Naručitelj: Deutsche Telekom AG; Telenor Norway, Telenor Srbija, Telenor Crna Gora, Telekom Austria, SAP, Ernst&Young
Trajanje projekta: 2.10.2017.– 9.2.2018.
Voditeljica projekta: Maruška Vizek
Suradnici: Tajana Barbić, Tanja Broz, Goran Buturac, Branka Domić, Ivana Kovačević, Davor Mikulić, Vedran Recher, Marina Tkalec, Iva Tomić, Maruška Vizek
 
Sažetak projekta:
Cilj projekta izrada je studije koja će pružiti jasne dokaze o trenutnom stanju te političkim, ekonomskim, kulturnim i društvenim izazovima digitalne transformacije na zapadnom Balkanu. Studijom se nastoji potaknuti dijalog na političkoj razini sa svim relevantnim dionicima u regiji te bi ona trebala poslužiti kao temelj pri stvaranju regulatornog i ekonomskog okvira digitalne transformacije.
 
Digitalna transformacija bi pružila značajan doprinos ekonomskom rastu i EU integraciji zemalja regije Zapadnog Balkana i inicijative WB6+ (Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Kosovo, Srbija i Slovenija) te minimalizirala rizik tih zemalja od toga da budu manje konkurentne i zaostaju za europskim globalnim kretanjima.
 
Glavni ciljevi studije su: stavljanje naglaska na nužnost digitalne transformacije na zapadnom Balkanu  (Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Kosovo, Srbija i Slovenija) i poticanje multi-sektorske rasprave u regiji. Studija će analizirati trenutno stanje digitalne transformacije na zapadnom Balkanu, ispitati njen ekonomski utjecaj na regiju i pojedinačne zemlje te uvidjeti kako digitalna transformacija može utjecati na postizanje stabilnosti u političkom okruženju u regiji. Projektom će se  identificirati izazovi i potrebe za ubrzavanjem digitalne transformacije i razmotriti njena povezanost s procesima EU integracije, kao i povezanost s demokratskim procesima i jačanjem suradnje među zemljama zapadnog Balkana. Studijom će se postaviti kriteriji za mjerenje ekonomskog učinka digitalne transformacije, njenog utjecaja na tržište rada i obrazovni sustav te će se pružiti smjernice za donositelje politika prema rezultatima studije.
 
Studija će se sastojati od dva dokumenta: detaljan izvještaj (60–70 stranica) će sadržavati detaljnu prezentaciju i raspravu o analitičkim koracima i pratećim glavnim rezultatima, a popratni policy paper (otprilike 2–4 stranice) sažet će i naglasiti glavne rezultate.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Sektori i poduzeća

Vrh