Izrada publikacije „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske“ – NEKRET


Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Trajanje: 5. prosinca 2017. – 4. travnja 2018.
Voditelj: Ivan Žilić
Suradnici: Marina Tkalec, Maruška Vizek


Svrha projekta je izrada publikacije „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske“ koja će se sastojati od informativnog i za građane lako upotrebljivog pregleda stanja na tržištu nekretnina klasificiranog po kategorijama nekretnina i po manjim regionalnim jedinicama. S obzirom na to da se publikacija objavljuje po prvi puta, u pregledu će biti prikazan i povijesni razvoj tržišta nekretnina. Temelj publikacije su podaci o kupoprodajnim cijenama nekretnina iz aplikacije eNekretnine.

Prvi je korak analiza dobivenih podataka kako bi se ustanovile eventualne nekonzistentnosti, nakon čega slijedi izrada deskriptivne statistike na temelju dostupnih kategorija/obilježja. Analiza će se zatim proširiti na karakteristike definirane projektnim ugovorom te potencijalno na obilježja u dogovoru s Ministarstvom. U svrhu izrade publikacije koristit će se podaci raspoloživi u aplikaciji eNekretnine koji će biti obrađeni korištenjem različitih metoda deskriptivne statistike u svrhu izračuna prosječnih cijena nekretnina. Za analizu i prikaz najvažnijih determinanti cijena nekretnina koristit će se regresijski (hedonički) model.


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Makroekonomija; Hrvatska ekonomija


 

Vrh