Smart City pokazatelji: Alat za strateško upravljanje u hrvatskim velikim gradovima – Smart City

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb; TvojGrant@EIZ
Voditeljica projekta: Dubravka Jurlina Alibegović
Suradnici: Željka Kordej-De Villa, Mislav Šagovac
Trajanje: 19.2.2018. – 30.9.2018.
 
Sažetak:
 
Cilj projekta bio je utvrditi značajne pokazatelje za mjerenje konkurentnosti 25 hrvatskih velikih gradova (definirane kao gradovi s više od 35.000 stanovnika i županijski centri) kroz šest komponenti modela pametnog grada slijedeći Giffinger et al. (2007) metodologiju pametnog grada.

Očekivani rezultat projekta je bila objava članka o pokazateljima pametnog grada za strateško upravljanje u 25 hrvatskih velikih gradova u međunarodno konkurentnom znanstvenom časopisu indeksiranom u bazama Web of Science (Social Science Citation Index) i u Radnim materijalima EIZ-a, te prezentacija na Znanstvenom utorku EIZ-a i na znanstvenim konferencijama.

Projektne aktivnosti uključivale su: (i) prikupljanje dostupnih podataka za mjerenje pokazatelja u šest komponenti modela pametnog grada: pametno gospodarstvo, pametni građani, pametno upravljanje, pametna mobilnost, pametni okoliš i pametno življenje; (ii) priprema upitnika za prikupljanje dodatnih informacija za mjerenje pokazatelja pametnog grada; (iii) razvoj oko 80 pokazatelja za usporedbu 25 hrvatskih velikih gradova; (iv) procjena indeksa razvoja gradova pomoću analize glavnih komponenti; (v) poredak 25 hrvatskih velikih gradova prema indeksu razvoja gradova, koji je osigurao gradonačelnicima i gradskim vijećnicima korištenje dostupnih informacija u pripremi i provedbi strateških odluka.

Prvi zadatak bio je prikupiti skup podataka za 25 velikih gradova iz nacionalnih i lokalnih izvora. Ti su podaci bili bitni za izradu pokazatelja pametnog grada; oni su se koristili za obrazloženje uloge hrvatskih velikih gradova u pametnoj specijalizaciji cijele zemlje i potencijalu za lokalni razvoj. Koristile su se tehnike web-struganja kako bi se prikupili javno dostupni podaci za mjerenje pokazatelja koji su predstavljali stupanj razvoja 25 hrvatskih velikih gradova u šest komponenti koncepta pametnog grada: pametno gospodarstvo, pametni građani, pametno upravljanje, pametna mobilnost, pametni okoliš i pametno življenje. Izradili su se upitnici za prikupljanje dodatnih podataka i podataka za mjerenje pokazatelja pametnog grada. Razvijeno je oko 80 pokazatelja pametnog grada i procijenjen je indeks razvoja gradova korištenjem analize glavnih komponenti. Cilj indeksa razvoja gradova bila je usporedba 25 hrvatskih velikih gradova i procjena njihove komparativne prednosti u širem međunarodnom kontekstu. Objašnjen je svaki grad na ljestvici analizom strukture podataka na razini grada.

Vrh