Evaluacija utjecaja poticaja na mlada poduzeća tijekom recesije – GRANT IMPACT


Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
Voditelj projekta: Bruno Škrinjarić
Suradnici: Stjepan Srhoj, Sonja Radas
Trajanje: 13.02.2018. - 30.09.2018.

Glavni cilj ovog projekta je provesti evaluaciju grantova mladim tvrtkama u Hrvatskoj tijekom razdoblja recesije 2008. - 2013. Mlade tvrtke su definirane kao one koje su 5 ili manje godina na tržištu. Konkretno, varijabla ishoda od najvećeg interesa su godine preživljavanja na tržištu nakon dobivanja bespovratnih sredstava koja će biti popraćena drugim čimbenicima kao što su povećanje prometa, zaposlenosti, ukupna produktivnost faktora i produktivnost rada.
 
Projektne aktivnosti uključuju:

  1. Spajanje FINA baze podataka s bazom dobitnika bespovratnih sredstava
  2. Odabir odgovarajuće metodologije za procjenu utjecaja potpore
  3. Procjenu učinka dodjele grantova na stopu preživljavanja i uspješnost poduzeća. 

Metodologija za ovaj projekt sastojat će se od pet dijelova. U prvom dijelu spajamo dvije velike baze podataka: i) FINA bazu s financijskim podacima o populaciji hrvatskih poduzeća za razdoblje od 2003. do 2016. godine; i ii) podatke o dodjeli bespovratnih sredstava tvrtkama u razdoblju od 2008. do 2013. godine iz Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Drugi dio metodologije uključuje proces čišćenja podataka koji nam ostavlja samo relevantna zapažanja. Sljedeći se dio usredotočuje na odabir odgovarajuće metodologije za procjenu utjecaja bespovratnih sredstava. Četvrti dio metodologije uključuje procjenu vjerojatnosti dobivanja bespovratnih sredstava pomoću probit modela. Konačno, u petom metodološkom koraku definiramo varijable ishoda od interesa i koristimo različite tehnike podudaranja za procjenu učinka dodjele bespovratnih sredstava.

Vrh