Ispitivanje poduzetničkog potencijala s fokusom na poduzetničke namjere mladih u zemljama u razvoju – ENIN

Ispitivanje poduzetničkog potencijala s fokusom na poduzetničke namjere mladih u zemljama u razvoju – ENIN

 
Naručitelj: Sveučilište „Goce Delčev“ u Štipu, Makedonija
Trajanje projekta: studeni 2017. – studeni 2018.
Voditelj projekta: Edo Rajh
Suradnica: Jelena Budak


Cilj je istraživanja istražiti poduzetnički potencijal u zemljama u razvoju kroz analizu poduzetničkih namjera među mladima. Istraživanje će se temeljiti na Teoriji planiranog ponašanja, a osnovni će se model proširiti dodatnim osobnim i kontekstualnim varijablama. Istraživanje će analizirati učinke osobnih i kontekstualnih varijabli na poduzetničke namjere, a provest će se u Hrvatskoj i Makedoniji. Plan je rezultate istraživanja objaviti u dva znanstvena rada koji se refereriraju u bazi Web of Science. Podaci će se prikupljati metodom ankete na uzorku studenata Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta „Goce Delčev“ u Štipu. Instrument prikupljanja podataka bit će visokostrukturirani upitnik kojega će kreirati istraživači na projektu. Podaci će se analizirati metodama deskriptivne statistike i metodama multivarijantne analize.

 

Vrh