Evaluacija Preporuke Vijeća o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada –izvješće za Hrvatsku (TLU)

Naručitelj: Bečki institut za međunarodne ekonomske studije (wiiw)
Trajanje projekta: 10.7.2018.– 31.10.2018.
Voditeljica projekta: Valerija Botrić
 
Sažetak:
Cilj je bio ocijeniti i istražiti u kojoj mjeri su se na nacionalnoj i lokalnoj razini poduzele određene akcije u cilju implementacije Preporuke o uključivanju dugotrajno nezaposlenih na tržištu rada (2016/C 67/01) u Hrvatskoj. Željelo se ustanoviti da li je Preporuka utjecala na donošenje odluka, financiranje, aktivnosti i same dugotrajno nezaposlene osobe u Hrvatskoj. Ispitivanje ključnih dionika provedeno je u srpnju i kolovozu 2018.
 
Preporuka je sadržavala četiri ključna područja:

  • Registraciju dugotrajno nezaposlenih
  • Sporazume o uključivanju dugotrajno nezaposlenih na tržište rada
  • Koordinacijske aktivnosti u cilju definiranja jedinstvene točke kontakta
  • Uključivanje poslodavaca 
Osim studije slučaja, projekt je obuhvaćao i mapiranje u kojem se analizirala promjena u odnosu na stanje u 2015. godini.
 
 Područja  istraživanja:  Tržište rada i kompetencije  |  Hrvatska ekonomija

Vrh