Evaluation Helpdesk


Naručitelj: Applica Sprl
Trajanje projekta: studeni 2015. – studeni 2018.
Voditeljica: dr. sc. Marijana Sumpor


Sažetak:
Projektom se pruža podrška Europskoj komisiji u prikupljanju, ocjeni kvalitete i sintezi nalaza evaluacija koje su provedene u državama članicama. Sinteze su potrebne za izvještaje koje Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija svake godine, počevši od 2016., radi pripreme rasprava o uspješnosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Očekivani su rezultati projekta pružene strukturirane informacije o ishodima revizije, evaluacijska podrška Europskoj komisiji u pripremi sinteze evaluacijskih nalaza. Odabrane će informacije biti objavljene na web stranici Europske komisije.
 
Aktivnosti uključuju: Pregled evaluacijskih planova 2014. – 2020.; identifikaciju evaluacija koje su provela upravljačka tijela (UT) 2015. – 2019.; pregled odabranih primjera evaluacija i pružanje podrške državama članicama u unapređenju njihovih evaluacijskih planova, dizajniranju i upravljanju evaluacijama u programskom razdoblju od 2014. – 2020. i za operativne programe sufinancirane kroz EFRR, KF i ESF (uključujući Inicijativu za zapošljavanje mladih – IZM).


 

Vrh