Tržište rada, obrazovanje, zdravlje i socijalna zaštita – Hrvatska i EU

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 1.10.2019. – 1.10.2023.
Voditelj projekta: Danijel Nestić (Iva Tomić do 1.4.2020.)
SuradniciIvan Žilić, Ivica Rubil, Paul Stubbs, Valerija Botrić, Vedran Recher

Sažetak
Osnovni je cilj projekta identificirati nove tendencije na tržištu rada u Hrvatskoj—ali i potencijalne strukturne uzroke opaženog stanja—te u, s time povezanim, sustavima obrazovanja i zdravlja, kao i u cjelokupnom sustavu socijalne zaštite. Spoznaje dobivene tijekom projekta za Hrvatsku stavit će se u komparativni kontekst razvoja Europske unije i konvergencije novih članica prema razinama razvoja starih članica EU. Osim toga, u okviru projekta biti će ponuđeni i konstruktivni prijedlozi za nositelje ekonomske i socijalne politike.
Poseban fokus će se staviti na sljedeća područja istraživanja: (i) tržište rada; (b) zdravlje, obrazovanje i socijalna zaštita te (iii) ekonomski sustavi i politička ekonomija.
U ispunjavanju ciljeva projekta koristit će se suvremene statističko-ekonometrijske metode analize podataka, kao i tehnike kvalitativne analize dajući ne samo ekonomski nego i sociološki pogled na analizirane procese.
 


 PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Tržište rada i kompetencije; Nejednakost, siromaštvo i socijalna politika


Vrh