Transition into unhappiness? A detailed look into well-being of post-transition countries

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 29.1.2019.– 31.1.2020.
Voditelj projekta: Vedran Recher
 
Sažetak projekta:

Prijelaz iz planiranog u tržišno gospodarstvo je dobro dokumentirana pojava iz ekonomske perspektive, ali zagonetka ostaje zašto uspješni prijelazni napori nisu u potpunosti preneseni u individualno subjektivno blagostanje. Cilj ovog projekta bio je proširiti opseg istraživanja istraživanjem odrednica subjektivnog blagostanja u posttranzicijskim zemljama s novim dostupnim podacima na mikrorazini iz ankete Life in Transition. Kroz uvid u odrednice subjektivnog blagostanja, mogli smo interpretirati razlike između tranzicijskih zemalja i donijeti neke zaključke o relativnom uspjehu njihove tranzicije. Istražili smo odnos između različitih individualnih, povijesnih i socijalnih obilježja dostupnih u LiTS istraživanju i subjektivnom blagostanju ljudi. Ovo istraživanje generiralo je nove sinergije s postojećom raznolikom literaturom o tranziciji u teorijskim i empirijskim aspektima.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Zdravlje i blagostanje

Vrh