Sektorska analiza građevinarstva

Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Trajanje projekta:  6. svibnja 2019. – 6. studenoga 2019.
Voditeljica projekta: Tajana Barbić
SuradniciMaruška Vizek, Bruno Škrinjarić


Sažetak: 
Temeljni cilj projekta je analizirati sektorske trendove u građevinarstvu u Republici Hrvatskoj. Prilikom analize sektorskih trendova u građevinarstvu, cilj je posebno analizirati kretanja u niskogradnji, visokogradnji i specijaliziranim uslugama u građevinarstvu, pri čemu je namjera iz niskogradnje izlučiti cestogradnju. U skladu s navedenom podjelom, cilj je analizirati rezultate i uspješnost poslovanja poduzeća koja posluju u navedenim djelatnostima. U sklopu analize poslovanja provest će se analiza javno dostupnih podataka iz financijskih izvještaja poduzeća koja djeluju u građevinskom sektoru. Izvor podatka je baza Financijske agencije (FINA). Kako bi se procijenila strukturna obilježja i glavni trendovi sektora, koristit će se i relevantni podaci Državnog zavoda za statistiku. Financijsko-računovodstvena analiza će se usmjeriti na odabrane bilančne kategorije te na poslovanje. U tu svrhu analizirat će se relevantni pokazatelji aktivnosti, zaduženosti, profitabilnosti te likvidnosti.
 
 

 PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Sektori i poduzeća; Hrvatska ekonomija


Vrh