Analiza ranjivosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj na turističku aktivnost

Naručitelj: Media Val d.o.o.
Trajanje projekta: 15. veljače – 17. studenoga 2022. 
Voditeljica projekta: Maruška Vizek
Suradnik: Nebojša Stojčić

Sažetak:
Cilj projekta bio je izračunati i analizirati ranjivost jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj na intenzitet turističke aktivnosti za razdoblje od 2012. do 2021. Pri tome se analizirala zasebno sezonalnost turističke aktivnosti, intenzitet turističke potražnje i promjene u strukturi smještajnih kapaciteta te se na osnovi tih podataka računao indeks turističke ranjivosti. Na osnovi izračunatih pokazatelja cilj projekta bio je i detektirati one jedinice lokalne samouprave koje su iskazale najpozitivnije i najnegativnije trendove u ukupnoj izloženosti na turističku aktivnost te analizirati kako se izloženost turističke aktivnosti mijenjala u vremenskoj i prostornoj dimenziji. Na osnovi uočenih trendova, u sklopu projekta su se definirale smjernice za definiranje javnih politika.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Ekonomika turizma

Vrh