Analiza adekvatnosti novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i izrada preporuka za zakonodavne izmjene u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Naručitelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Trajanje projekta: 21. ožujka 2022. – 30. rujna 2022.
Voditelj projekta: Danijel Nestić
Suradnici na projektuValerija Botrić, Ivan Žilić, Ivica Rubil, Vedran Recher, Lea-Karla Matić, Ivona Krezić

Sažetak:
Cilj projekta bila je priprema stručne podloge za unaprjeđenje adekvatnosti novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Svrha projekta bila je analiza sustava novčane naknada za vrijeme nezaposlenosti u Hrvatskoj uz ocjenu njegovog dosadašnjeg učinka na brzinu i kvalitetu zapošljavanja te procjenu potencijalnih učinaka njegovih izmjena. Analiza je uključivala opis postojećeg sustava novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, deskriptivnu statistiku te komparativnu analizu naknada s ostalim zemljama EU-a. Ocjena učinaka temeljila se na mikroekonometrijskoj analizi povezanosti između naknada i ishoda na tržištu rada te protučinjeničnoj analizi učinaka izmjena u sustavu naknade za nezaposlenost. Na osnovi provedene analize predložile su se zakonodavne izmjene u sustavu novčane naknade. Rezultat projekta bila je studija o adekvatnosti sustava novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti u Hrvatskoj s preporukama za njegovo poboljšanje kroz zakonodavne izmjene.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Tržište rada i kompetencije

 

Vrh