Uloga regionalnih i lokalnih jedinica u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 1. listopada 2019. - 31. prosinca 2023.
Voditeljica projekta: Dubravka Jurlina Alibegović
Suradnici: Ivana Rašić, Ivan-Damir Anić, Sunčana Slijepčević, Željka Kordej-De Villa

Sažetak: 
Poseban naglasak u projektu bio je na jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Pokrivene su raznolike teme vezane uz njihovu ulogu u prevladavanje brojnih društvenih, gospodarskih i okolišnih izazova, sve u kontekstu ostvarivanja održivog razvoja. Ovo istraživanje temeljilo se na dostupnim sekundarnim podacima kao i na podacima iz primarnih izvora. Primijenjene su neke od uobičajenih metoda prikupljanja primarnih podataka (anketno istraživanje, intervju, fokus grupa, studija slučaja, analiza sadržaja i/ili online kvalitativna istraživanja). Podaci su analizirani primjenom kvantitativnih metoda uobičajenih u društvenim znanostima (metode deskriptivne i inferencijalne statistike, ekonometrijske metode) i primjenom metoda analize podataka u kvalitativnim istraživanjima. 
 

Vrh