Izrada kratke Studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Trajanje projekta: 14. studenoga - 18. prosinca 2023. 
Voditelj projekta: Goran Buturac


Sažetak: 
Cilj izrade kratke Studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj bio je dobiti nove spoznaje o: vrstama stručne prakse u Republici Hrvatskoj, zastupljenosti stručne prakse, kvaliteti stručne prakse, suradnji visokih učilišta i poslodavaca te suradnji studenata i poslodavaca. Istraživanje zastupljenosti i kvalitete stručne prakse provelo se prema: vrstama i razinama studijskih programa; sveučilištima i vrstama visokih učilišta na kojima se program izvodi; osnivaču (javni ili privatni); znanstvenim područjima i poljima kojima studijski programi pripadaju. Na osnovi rezultata provedene analize, doneseni su zaključci o postojećim strukturnim, financijskim, kadrovskim i ostalim preprekama za povećanje i unapređenje stručne prakse. Također, identificirani su primjeri pozitivnih mjera i politika kao i primjeri dobrih praksi na visokim učilištima. Na osnovi zaključaka, izrađene su preporuke za povećanje zastupljenosti i unapređenje kvalitete stručne prakse.
 

 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Tržište rada i kompetencije


 

Vrh