CEIZ indeks za srpanj 2023.: Gospodarstvo stagnira na početku trećeg tromjesečja 2023.

22. rujna 2023.


U srpnju 2023. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 0,09 indeksnih bodova u odnosu na lipanj 2023. Istovremeno, u odnosu na srpanj 2022., vrijednost indeksa se povećala za 0,3 indeksna boda. Ako promatramo ponašanje pojedinih komponenti indeksa, veću desezoniranu vrijednost u srpnju 2023. u odnosu na prethodni mjesec bilježe samo prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, dok broj dolazaka turista, obujam industrijske proizvodnje i promet u trgovini na malo ostvaruju smanjenje desezonirane vrijednosti.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena godišnjom stopom promjene BDP-a u trećem tromjesečju 2023. u odnosu na isto tromjesečje 2022. i dalje bilježi stopu rasta, koja je na temelju kretanja indeksa procijenjena na 2,3 posto. Istovremeno, ekonomska aktivnost na samom početku trećeg tromjesečja 2023. u odnosu na drugo tromjesečje 2023. iskazuje trend stagnacije. Na temelju kretanja indeksa procjenjuje se da će se BDP u trećem tromjesečju 2023. u odnosu na prethodno tromjesečje smanjiti za 0,01 posto. Za precizniju ocjenu kretanja poslovnog ciklusa u trećem tromjesečju 2023. treba pričekati objavu vrijednosti indeksa za kolovoz i rujan 2023.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator - CEIZ indeks - je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434-445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
 

Vrh