CEIZ indeks za veljaču 2021.: Blagi rast tromjesečnog BDP-a na početku prvog tromjesečja

3. svibnja 2021.

U veljači 2021. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 1,5 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2020. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježio vrlo blagi pad vrijednosti od 0,05 indeksnih bodova. Ako promatramo po komponentama indeksa, u odnosu na prethodni mjesec, višu sezonski prilagođenu vrijednost u veljači ostvarile su sve komponente indeksa: prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, indeks obujma industrijske proizvodnje, broj dolazaka turista i promet u trgovini na malo. Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena tromjesečnim stopama promjene BDP-a u prvom tromjesečju 2021. blago ubrzava u odnosu na prethodno tromjesečje, što sugerira nastavak postupnog oporavka gospodarstva započetog tijekom ljetnih mjeseci. Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa, možemo procijeniti da će u prvom tromjesečju 2021. hrvatsko gospodarstvo rasti za 1,8 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. Međutim, za očekivati je da će godišnja stopa promjene BDP-a u prvom tromjesečju 2021. i dalje biti negativna, no manja u apsolutnoj vrijednosti od stope zabilježene u četvrtom tromjesečju 2020. (-7,0%) uslijed produljenja mjera djelomičnog zatvaranja gospodarstva koje je na snazi od kraja studenog prošle godine.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
Vrh