Consumer Resilience to Privacy Violation Online

Publikacija
U knjizi se opisuje istraživanje provedeno na projektu Otpornost potrošača na povredu privatnosti online (REPRICON). Projekt REPRICON bio je četverogodišnji projekt koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost čiji je cilj bio ispitati otpornost korisnika interneta nakon što su doživjeli povredu privatnosti online.

Projektom koji se opisuje u knjizi željelo se pridonijeti tematici otpornosti potrošača na povredu privatnosti ispitivanjem oporavka pojedinca i njegova ponašanja nakon doživljene online povrede privatnosti. U tu svrhu razvijen je i empirijski ispitan model online otpornosti korisnika interneta koji su, prema vlastitom subjektivnom mišljenju, doživjeli online povredu privatnosti. Modelom su obuhvaćene odrednice otpornosti potrošača online, identificirani su stresni događaji percipirani kao povreda privatnosti i mjerena je otpornost kroz reakcije prilagodbe u smislu konkretnih online aktivnosti poduzetih od strane potrošača. Preuzmite knjigu

Detalji

ISBN (Ekonomski institut, Zagreb): 978-953-6030-60-6
Urednica: Jelena Budak
Autori: Jelena Budak, Šime Lugović, Zvjezdan Penezić, Edo Rajh, Sunčana Slijepčević, Bruno Škrinjarić 
Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb
Godina izdanja: 2023.

O knjizi:
U knjizi se opisuje istraživanje provedeno na projektu Otpornost potrošača na povredu privatnosti online (REPRICON). Projekt REPRICON bio je četverogodišnji projekt koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost čiji je cilj bio ispitati otpornost korisnika interneta nakon što su doživjeli povredu privatnosti online.

Projektom koji se opisuje u knjizi željelo se pridonijeti tematici otpornosti potrošača na povredu privatnosti ispitivanjem oporavka pojedinca i njegova ponašanja nakon doživljene online povrede privatnosti. U tu svrhu razvijen je i empirijski ispitan model online otpornosti korisnika interneta koji su, prema vlastitom subjektivnom mišljenju, doživjeli online povredu privatnosti. Modelom su obuhvaćene odrednice otpornosti potrošača online, identificirani su stresni događaji percipirani kao povreda privatnosti i mjerena je otpornost kroz reakcije prilagodbe u smislu konkretnih online aktivnosti poduzetih od strane potrošača.

Pored toga, istraživanjem se željelo odgovoriti na sljedeća pitanja: Igraju li online tehničke sigurnosne značajke ulogu u otpornosti i ponašanju potrošača? Utječu li karakteristike osobnosti na ponašanje potrošača? Koje karakteristike oblikuju online otpornost i reakcije prilagodbe potrošača? Koje su implikacije ponašanja i otpornosti potrošača na povredu privatnosti online za digitalizaciju usluga u javnom sektoru? I općenito, koje su implikacije ponašanja potrošača za budućnost online usluga i e-gospodarstva u digitalnom društvu?

Knjigu možete u potpunosti besplatno preuzeti u elektroničkoj verziji na našoj mrežnoj stranici.
 

Vrh