Ekonomski aspekti razvitka industrije tekstila i odjeće u Republici Hrvatskoj

Publikacija
Knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnjeg bavljenja skupine istraživača Ekonomskog instituta, Zagreb temama koje obuhvaćaju restrukturiranje trgovačkih društava, konkurentnost, industrijsku politiku, državnu politiku potpore poduzetnicima, razvoj robnih marki, analizu tržišnih struktura i srodnih područja. Usvojene teorijske spoznaje i istraživačke metode u knjizi su primijenjene na industriju tekstila i odjeće kao dio prerađivačke industrije koji zahtijeva posebnu pozornost i angažman ne samo državnih institucija, poduzetnika i zaposlenih, već i znanstvene zajednice. 

Detalji

ISBN 978-953-6030-36-1 

Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb 
Godina izdanja: 2008. 
Uredništvo: Ivan-Damir AnićŽeljko LovrinčevićEdo Rajh i Ivan Teodorović

Po pristupu i obuhvatu ova znanstvena monografija predstavlja novinu u domaćoj znanstvenoj literaturi gdje nedostaju znanstveno utemeljene i empirijski potvrđene spoznaje o stanju u pojedinim sektorima prerađivačke industrije. Osim znanstvenih doprinosa, sadržaj knjige je i primijenjene naravi, te može poslužiti nositeljima industrijske politike i gospodarstvenicima kao osnovica za izradu razvojnih programa.

Vrh