Ravnateljica


Ravnateljica predstavlja i zastupa Institut, a za svoj je rad odgovorna Upravnom vijeću Instituta.

Na sjednici održanoj 1. rujna 2020. godine, Upravno vijeće Ekonomskog instituta, Zagreb donijelo je odluku o imenovanju dr. sc. Tajane Barbić ravnateljicom Ekonomskog instituta, Zagreb početno s danom 9. rujna 2020. godine, na vrijeme od četiri godine.

Pomoćnica ravnateljice za financije je prof. dr. sc. Maruška Vizek, znanstvena savjetnica.
Pomoćnica ravnateljice za organizacijske i operativne poslove je dr. sc. Jelena Budak, znanstvena savjetnica u trajnom izboru.


Kontakt:

Magdalena Pongrac, tajnica ravnateljice
Email: mpongrac@eizg.hr
Telefon: +385 1 2362 222
Faks: +385 1 2335 165

 

Vrh