Održan okrugli stol "Thematic country review on apprenticeship in Croatia"


U petak 27. travnja 2018. godine u Ekonomskom institutu, Zagreb održan je okrugli stol "Thematic country review on apprenticeship in Croatia". Okrugli stol je dio projekta Pregled sustava naukovanja u Republici Hrvatskoj koji Ekonomski institut, Zagreb provodi u suradnji s CEDEFOP-om (Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja), a kojim CEDEFOP prati napredak zemalja članica Europske unije u izradi prioriteta za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
 

U Hrvatskoj projekt provode stručnjaci s Ekonomskog instituta, Zagreb, Iva Tomić, Valerija Botrić i Bruno Škrinjarić. Projektom se želi na nacionalnoj razini, u uskoj suradnji s CEDEFOP-om i nacionalnim dionicima, napraviti dubinski pregled sustava naukovanja kako bi se prepoznale specifične prednosti i izazovi te prezentirao niz preporuka za osiguravanje kvalitete naukovanja i podršku reformama. Na europskoj razini, cilj je povećati bazu dokaza koja može poslužiti kao podrška nositeljima politika u europskim zemljama na različitim razinama u osmišljavanju i provedbi politika i mjera za razvoj i/ili poboljšanje kvalitete naukovanja te olakšati usporedbu između zemalja.
 
Vrh