Održana završna konferencija projekta "Istraživanje učinaka Inovacijske unije – I3U"

U Bruxellesu je 25. rujna 2018. održana završna konferencija projekta "Istraživanje učinaka Inovacijske unije – I3U" iz programa Obzor 2020, u kojemu je Ekonomski institut, Zagreb jedan od partnera. Konferencija je održana pod nazivom "I3U – Investigating the Impact of the Innovation Union“.

Osnovni cilj Inovacijske unije jest ojačati inovacijski potencijal Europe. Kako bi se stimulirale inovacije definirano je 13 općih i 34 specifične aktivnosti povezane s ciljevima. Cilj je ovog projekta formulirati sustav procjene za svaku od tih aktivnosti. Počinje se od evaluacije postignutog napretka za pojedinu aktivnost, pri čemu se težište napora stavlja na njihove efekte na inovacijski sustav kao cjelinu te na efekte inovacija na cjelokupno gospodarstvo. Osnovna je ideja reproducirati slijed efekata svake pojedine aktivnosti iz Inovacijske unije, od njezine implementacije do konačnog utjecaja na konkurentnost, ekonomski rast i/ili zaposlenost.

Na projektu su sudjelovali istraživači Ekonomskog instituta, Zagreb: dr. sc. Andrea Mervar, dr. sc. Sonja Radas, dr. sc. Ivan-Damir Anić, dr. sc. Edo Rajh i asistent Bruno Škrinjarić. Dio znanstvenog tima čine i znanstvenice dr. sc. Nevenka Čučković iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose i dr. sc. Valentina Vučković s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Više  informacija o samom projektu možete pronaći  ovdje.

Galerija

Vrh