Poziv na Zagreb Forum 2018: Digital Transformation of Cities
U sklopu šeste međunarodne konferencije ZAGREB FORUM 2018: DIGITAL TRANSFORMATION OF CITIES koja će se održati u Tehnološkom parku Zagreb na Zagrebačkom velesajmu, 28. svibnja 2018. godine, sudjelovat će i istraživači Ekonomskog instituta, Zagreb – dr. sc. Maruška Vizek, dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović i dr. sc. Zoran Aralica

Konferenciju organizira Razvojna agencija Zagreb u suorganizaciji s Gradom Zagrebom, GFS (GoForeSight) Institutom i Ekonomskim institutom, Zagreb.

Dr. sc. Maruška Vizek sudjelovat će na Panelu I: Leadership & Collaboration for Digital Transformation of Cities u sklopu kojeg će održati i prezentaciju o glavnim rezultatima studije The Impact of Digital Transformation on the Western Balkans: Tackling the Challenges Towards Political Stability and Economic Prosperity koja analizira trenutno stanje digitalne transformacije u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i Albaniji te procjenjuje društvene, političke i ekonomske učinke ubrzane digitalne transformacije na te zemlje.

Dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović sudjelovat će na Panelu II: Digital Skills for Digital Transformation & Access to Data, a dr. sc. Zoran Aralica sudjeluje u organizaciji same konferencije.

Promjene koje donosi digitalno doba brišu zemljopisne granice i ruše prepreke koje su dosad postojale u poslovanju, razmjeni ideja, komunikaciji i socijalnoj interakciji. U tom su procesu gradovi bitne sastavnice digitalne transformacije. 

Za uspješnu digitalnu preobrazbu gradova bitno je prepoznati probleme i izazove koje donosi digitalna transformacija i uzeti u obzir specifičan kontekst gradova. Pritom je nužno sudjelovanje nacionalnih/lokalnih predstavnika vlasti, znanstvene zajednice, poslovnog sektora, građana i organizacija civilnog društva te drugih dionika.
 
U izgradnji digitalne budućnosti nužno je da ti različiti dionici grade partnerstva, prepoznaju i razvijaju lokalne resurse, privlače talent, stvaraju nove platforme za kreativnost, kreiraju veze između znanosti i poslovnog sektora te osiguravaju ulaganja u infrastrukturu koja će omogućiti digitalnu transformaciju.

Šesti Zagreb Forum 2018 za cilj ima:
 
  • predstaviti prilike za digitalnu transformaciju gradova
  • povezati relevantne dionike
  • prezentirati poslovna rješenja za digitalnu transformaciju gradova
  • predstaviti nove modele poslovanja i primjere dobre prakse
  • inicirati nove projekte i povezati stručnjake iz ovog područja.

Program konferencije možete preuzeti ovdje.

Više informacija o samoj konferenciji dostupno je ovdje.


Zagreb Forum i SmartEIZ inovativna nagrada 


U sklopu Zagreb Foruma 2018 bit će dodijeljena Zagreb FORUM i SmartEIZ inovativna nagrada za promicanje razvoja inovacijskih ekosustava. Inovativna nagrada za promicanje razvoja inovacijskih ekosustava na lokalnoj ili regionalnoj razini u Hrvatskoj dodjeljuje se jedinicama lokalne i regionalne samouprave ili razvojnim agencijama u Hrvatskoj temeljem provedenog programa i/ili realiziranog projekta koji doprinosi razvoju inovacijskog ekosustava sredine odakle dolazi prijavitelj.

Zagreb FORUM i SmartEIZ inovativna nagrada dodjeljuje se temeljem ocjene tri skupine kriterija: obilježja projekta/programa – početak provedbe projekta/programa ne smije biti stariji od 2013. godine, na projektu moraju biti uključena najmanje tri partnera i to iz različitih sektora (dodatno se boduju inozemni partneri) te razina inovativnosti kao i veličina projekta (u novčanom iznosu), rezultati projekta/programa – proširenje i razvijanje novih aktivnosti unutar institucije/organizacije koja je provela projekt/program, povećanje broja zaposlenih te osnivanje novih poduzeća kao „posljedica“ provedbe projekta/programa, te doprinos projekta/programa razvoju lokalne/regionalne zajednice – na koji je način projekt/program bio usmjeren na rješavanje razvojnih pitanja zajednice na lokalnoj/regionalnoj razini te kako doprinosi jačanju inovacijskih kapaciteta prijavitelja, kao i jačanje međunarodne suradnje u područjima rada jedinice lokalne/regionalne samouprave.

Prijavni obrazac nalazi se na ovoj poveznici, a rok zaprimanja prijava za Zagreb FORUM i SmartEIZ inovativnu nagradu je 23. svibnja 2018. godine (do 16 sati). Evaluacijski odbor će odabrati najbolji program/projekt kojem će biti uručena nagrada na šestoj međunarodnoj konferenciji ZAGREB FORUM 2018: DIGITAL TRANSFORMATION OF CITIES, koja će se održati u Tehnološkom parku Zagreb na Zagrebačkom velesajmu 28. svibnja 2018. godine.

Sama ideja za promicanjem inovacijskih ekosustava na lokalnoj i regionalnoj razini nastala je unutar Obzor 2020 projekta SmartEIZ - Strengthening scientific and research capacity of the Institute of Economics, Zagreb as a cornerstone for Croatian socioeconomic growth through the implementation of Smart Specialization Strategy, kojega provodi Ekonomski institut, Zagreb, ističe dr. sc. Zoran Aralica, voditelj projekta SmartEIZ. Zagreb FORUM 2018 je prepoznat kao izvrsna platforma gdje bi se ta ideja mogla prezentirati široj javnosti. Mišljenja smo kako programi i projekti koji nastaju unutar inovacijskih ekosustava izvan područja Grada Zagreba, pospješuju razvoj poduzetništva zasnovanog na znanju upravo u tim područjima. U tome leži važnost Zagreb FORUM i SmartEIZ inovativne nagrade.

Dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, suradnica na SmartEIZ projektu smatra da inovativni projekti kroz veliki broj sudionika pridonose razvoju lokalnih području u industrijskom, ekonomskom i poduzetničkom smislu.

Blaž Golob, direktor GFS instituta o vrijednosti Zagreb FORUM-a istaknuo je:
 
„Inovativni projekti koji pridonose implementaciji pametnih gradskih rješenja stvaraju dodanu vrijednost za građane kao krajnje korisnike, a istovremeno upravi gradova i pripadajućoj administraciji omogućuju veću efikasnost čime se direktno  ostvaruje ekonomsko društveni utjecaj.“

Inicijator i predsjedatelj Zagreb FORUM-a Frane Šesnić, direktor Razvojne agencije Zagreb - TPZ najavljuje Zagreb FORUM 2018 ovim riječima:
 
„Ove godine obilježavamo šestu godinu Zagreb FORUM-a. Ova  činjenica ukazuje na dobar i dugoročan koncept koji smo postavili na samom početku djelovanja. Teme o kojima smo da sada poticali raspravu često su zvučale futuristički i apstraktno. Danas kada pogledamo unatrag sasvim je jasno da smo detektirali izazove koji su u međuvremenu postali dijelom razvojnih strategija gradova i društva. Neke od preporuka Zagreb FORUM-a već su zaživjele u implementaciji kroz različite domaće i međunarodne projekte, a vjerujemo kako ćemo takav niz nastaviti i ovim FORUM-om čiji fokus stavljamo na važnost digitalne transformacije gradova, kao i benefite za unapređenje života građana koje ona neupitno nosi.“  

Vezani dokumenti

Vrh