Zaključci održanog skupa „Evaluation of EU RTD Programs as a Part of Evaluation Culture Development“


 
Na Ekonomskom institutu, Zagreb 21. rujna 2023. održan je skup „Evaluation of EU RTD Programs as a Part of Evaluation Culture Development“ u organizaciji dr. sc. Zorana Aralice.

Poseban naglasak skupa bio je na dva međusobno povezana cilja: traženju odgovora na pitanje kako poboljšati monitoring i evaluacijsku kulturu u Hrvatskoj te kako unaprijediti praksu monitoringa i evaluacije europskih RTD programa u Hrvatskoj.
 

Procesom europeizacije, odnosno usvajanjem praksi u Hrvatskoj koje postoje u EU-u, u ovome slučaju različitih oblika evaluacija, evaluacijska praksa se usložnjava. Dodatno, one mogu podrazumijevati evaluaciju na razini EU-a, kao i što može postojati evaluacija na nacionalnim i sub(nacionalnim) razinama. Dodatno se evaluacije mogu razlikovati: kod nacionalnih i sub(nacionalnih) evaluacija veći je naglasak na evaluaciji različitih učinaka projekata za razliku od analize na EU razini kod koje je naglasak na usporednoj analizi provedbe programa.

Skup je naglasio značaj procesa programiranja i pripreme provedbe programa. Pripremna etapa uključuje pregovore, analizu potreba, a slijedi je ideation phase (prikupljanje podataka koji mogu poduprijeti provedbu evaluacije, poput podataka o ljudskim potencijalima, science industry linkage). Konačno, etapa pripreme programiranja evaluacije trebala bi uključiti i analizu rizika (npr. analiza državnih poticaja, demografskih faktora).

Preporuke ovoga skupa odnose se na potrebu korištenja saznanja koja proizlaze iz teorije promjene (Theory of Change) u kontekstu programiranja i kasnije evaluacije programa i projekata, kao i nužno poznavanje intervencijske logike (kako projekt/program postiže cilj) bez obzira na područja evaluacija. Upotreba se odnosi ponajprije na područje pripreme programa u kojem bi se na najočitiji način proizvela slika toga što se želi učiniti s pojedinim programom. Takav pristup nedvojbeno olakšava provedbu programa, kao i evaluaciju bez obzira na njegov oblik, a ujedno zahtijeva širenje kompetencija osoba zaduženih za planiranje i provedbu pojedinih programa, kao i osoba zaduženih za njihov monitoring i evaluaciju.

Skup je dao i preporuku za veću standardizaciju evaluacijske prakse u Hrvatskoj, a što može pomoći u novim programiranjima i provedbi programa, a što omogućuje i jačanje evaluacijske kulture u cjelini.

Skup je podržao i aktivnosti mreže evaluatora Croatian Evaluators Network, odnosno mehanizma okupljanja eksperata različitih profila u cilju prijenosa znanja u području evaluacije, koja među ostalim usmjerava svoje resurse i prema stvaranju kratkotrajnih treninga i dugoročnih programa obrazovanja (različitih predmeta na fakultetima/veleučilištima) iz područja evaluacija.
 

Galerija

Vrh