CEIZ indeks za 2019.: BDP u 2019. porastao za 3,0 posto

11. veljače 2020.

CEIZ indeks je u prosincu 2019. ostvario vrijednost od -0,03 indeksna boda što je najviša vrijednost indeksa zabilježena u posljednjem tromjesečju 2019. godine. Turistički dolasci su na godišnjoj razini u prosincu rasli po stopi od 6,5 posto, a pratila ih je i trgovina na malo s tek nešto nižom stopom rasta. Međutim, industrijska proizvodnja koja još od početka ljeta bilježi uglavnom negativne godišnje stope rasta, i u prosincu je zabilježila pad i to od -0,2 posto. Ponajviše zbog negativnih trendova industrijske proizvodnje u studenom i prosincu, ali i zbog pada prihoda Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost u listopadu i studenom, indeks je u dva od tri mjeseca zadnjeg tromjesečja zabilježio smanjenja vrijednosti u odnosu na prethodni mjesec, što u konačnici upućuje na usporavanje ekonomske aktivnosti u odnosu na treće tromjesečje. Također, vrijednost CEIZ-a u posljednjem tromjesečju upućuje na usporavanje stope rasta ekonomske aktivnosti i na godišnjoj razini.

Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekujemo da je stopa rasta realnog BDP-a u četvrtom tromjesečju 2019. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine mogla iznositi 2,5 posto*, što je nešto iznad očekivanja temeljenih na podacima za listopad i studeni. Desezonirani podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje, BDP u zadnja tri mjeseca 2019. godine bio manji za -0,2 posto. Uzmu li se u obzir prethodna tromjesečja kada su stope rasta realnog BDP-a iznosile 4,1, 2,4 i 2,9 posto, očekujemo da je u cijeloj 2019. BDP mogao porasti za 3,0 posto.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
Vrh