CEIZ indeks za listopad 2021.: Nastavak godišnjeg rasta BDP-a u četvrtom tromjesečju 2021.

20. prosinca 2021.


U listopadu 2021. CEIZ indeks ostvario je povećanje vrijednosti od 4,84 indeksna boda u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Istovremeno, u odnosu na rujan 2021. vrijednost indeksa se smanjila za 0,74 boda. Ako promatramo ponašanje pojedinih komponenti indeksa, veću vrijednost u listopadu 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile su sve četiri komponente indeksa: prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost, indeks obujma industrijske proizvodnje, promet u trgovini na malo i broj dolazaka turista. Istovremeno u odnosu na rujan 2021. desezonirana vrijednost komponenti indeksa se u listopadu 2021. smanjila kod svih komponenti, čime se sugerira blago usporavanje ekonomske aktivnosti u listopadu u odnosu na prethodni mjesec.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost mjerena godišnjom stopom promjene BDP-a u četvrtom tromjesečju 2021. u odnosu na isto tromjesečje 2020. i dalje bilježi dvoznamenkastu stopu rasta ostvarenu u drugom i trećem tromjesečju 2021. Istovremeno, ekonomska aktivnost na samom početku četvrtog tromjesečja u odnosu na treće tromjesečje 2021. iskazuje trend blagog usporavanja. Za precizniju ocjenu kretanja poslovnog ciklusa u četvrtom tromjesečju 2021. treba pričekati objavu vrijednosti indeksa za studeni i prosinac 2021. 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

 
Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.
Vrh