IFIS indeks za četvrto tromjesečje 2018.: Nastavak stabilnih domaćih kretanja financijskih uvjeta, dok inozemni financijski uvjeti zaoštravaju


Kretanje indeksa financijskih uvjeta u zadnjem tromjesečju 2018. godine nije značajno odstupalo u odnosu na ostatak godine. Relativno stabilno kretanje indeksa u 2018. uslijedilo je nakon snažnog ublažavanja financijskih uvjeta tijekom 2016. i 2017. godine. Kod kamatnih stopa na kredite i depozite, te kratkoročnih kamata na međubankarskom tržištu bilježi se ili stabilno kretanje ili blagi pad u odnosu na prethodno tromjesečje. Likvidnost financijskog sustava na tradicionalno je visokim razinama, štoviše zabilježen je dodatni porast u prosincu. Stabilno kretanje premije osiguranja od kreditnog rizika nastavljeno je do kraja godine, dok su se uvjeti zaduživanja za Republiku Hrvatsku dodatno poboljšali u zadnjem tromjesečju 2018. Zanimljivo je da su povoljna domaća kretanja zadržala indeks financijskih uvjeta na stabilnoj putanji u zadnjem tromjesečju 2018. unatoč snažnom zaokretu inozemne komponentne indeksa prema zaoštravanju financijskih uvjeta. Takva kretanja inozemne komponente dominantno su pod utjecajem snažnog porasta premije osiguranja od kreditnog rizika majki domaćih banaka koje je zabilježeno kroz cijelu drugu polovinu 2018., a na što su utjecala politička zbivanja u Italiji i porast prinosa talijanskih državnih obveznica. Zaoštravanju financijskih uvjeta na inozemnom tržištu pridonio je i porast globalne volatilnosti u zadnjem tromjesečju 2018. uslijed tenzija izazvanih trgovinskim pregovorima SAD-a i Kine, zabrinutosti zbog usporavanja globalnog rasta i budućih poteza FED-a.


Što je indeks financijskih uvjeta? 

IFIS indeks je mjesečni indikator financijskih uvjeta, razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Indeks pruža informacije o prosječnom financijskom stanju u ekonomiji, a ta informacija može biti važna odrednica za očekivanja i shodno tome za daljnju gospodarsku aktivnost. Procjena financijskih uvjeta može biti korisna za prognozu ekonomske aktivnosti, ocjenu primjerenosti makroekonomskih politika i za donošenje odluka o financijskim ulaganjima.   
 

Kako se računa indeks financijskih uvjeta? 

Na ukupne financijske uvjete utječe mnoštvo varijabli. Varijable su odabrane na način da odražavaju promjene u domaćoj i vanjskoj financijskoj okolini, uvažavajući pritom specifičnosti domaćeg tržišta. Kako bi se iz velike skupine varijabli moglo procijeniti kretanje financijskih uvjeta, potrebno je sažeti informacije iz različitih dijelova financijskog sustava u jednostavan i lako razumljiv indeks. Indeks financijskih uvjeta izračunat je kao ponderirani prosjek varijabli koje opisuju kretanja u financijskom sustavu primjenjujući u literaturi često korištenu metodu analize glavnih komponenti. IFIS indeks standardiziran je tako da mu je aritmetička sredina jednaka nuli (što je prosječna vrijednost indeksa u cjelokupnom promatranom razdoblju), a standardna devijacija jedinici. Pozitivne vrijednosti indeksa označavaju oštrije financijske uvjete od prosjeka razdoblja, a negativne blaže financijske uvjete od prosjeka. Porast indeksa označava pooštravanje financijskih uvjeta, dok pad označava ublažavanje financijskih uvjeta. Više o metodologiji izračuna i kretanjima indeksa financijskih uvjeta možete pronaći u priloženom dokumentu.    

Izradu indeksa financijskih uvjeta podržao je Klub EIZ-a, Agrokor, Atlantic i Privredna banka Zagreb.

Vezani dokumenti

Vrh