Objavljen novi WoS rad: "Composition of Trade Flows and the Effectiveness of Fiscal Devaluation"

Rad naše istraživačice Marine Tkalec, nastao u suradnji s Goranom Vukšićem s Instituta za javne financije i Mariom Holznerom s Bečkog instituta za međunarodnu ekonomiju, objavljen je u prestižnom časopisu iz područja međunarodne ekonomije The World Economy.

U radu se ispituje utjecaj fiskalne devalvacije na promjenu strukture robne razmjene. Sama fiskalna devalvacija pri tome predstavlja kombinaciju mjera fiskalne politike, najčešće u vidu istovremenog povećanja stope poreza na dodanu vrijednost te smanjenja stope doprinosa na plaće koji ne mijenjaju ukupni iznos fiskalnog salda. Cilj fiskalne devalvacije je emulirati pozitivan učinak koji devalvacija ili deprecijacija valutnog tečaja ima na tekući račun bilance plaćanja. Fiskalna devalvacija je pri tome posebno privlačna zemljama poput Hrvatske koje imaju jako malo prostora za deprecijaciju tečaja ili onim zemljama koje su usvojile euro i koje uopće ne mogu koristiti tečaj za stimulaciju izvoza i poboljšanje salda tekućeg računa bilance plaćanja. Rezultati empirijske analize provedene na bilateralnim podacima za 28 zemalja članica Europske unije za razdoblje od 2000. do 2014. godine pokazuju da povećanje stope poreza na dodanu vrijednost značajno poboljšava bilateralni trgovinski saldo svih vrsta roba, dok smanjenje doprinosa ima, statistički gledano, rubno značajan učinak na poboljšanje tog salda. Ako se pak analiziraju trgovinska salda različitog tipa roba, proizlazi da povećanje stope poreza na dodanu vrijednost iskazuje najveći pozitivan utjecaj na bilateralni saldo trgovine potrošačkih roba, dok s druge strane smanjenje stope doprinosa na plaće najznačajnije utječe na poboljšanje bilateralnog salda trgovine kapitalnim dobrima i dobrima u čijoj se proizvodnji intenzivnije koristi radna snaga.
Rad je dostupan na sljedećoj poveznici: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/twec.12700
Vrh