CEIZ indeks za rujan 2023.: Stagnacija rasta tromjesečnog BDP-a u trećem tromjesečju

28. studenoga 2023.


U rujnu 2023. CEIZ indeks ostvario je rast vrijednosti od 0,39 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Istovremeno, vrijednost indeksa u odnosu na prethodni mjesec bila je veća za 0,31 indeksni bod. Ako promatramo po komponentama indeksa, veću desezoniranu vrijednost u rujnu su u odnosu na kolovoz iste godine zabilježile tri komponente indeksa: indeks obujma industrijske proizvodnje, promet u trgovini na malo i broj dolazaka turista. Komponenta prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost ostvarila je smanjenje mjesečne desezonirane vrijednosti. Komponente koje su ostvarile desezonirani mjesečni porast vrijednosti su ujedno ostvarile i porast vrijednosti u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine.

Kretanje indeksa tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2023. sugerira da ekonomska aktivnost u hrvatskom gospodarstvu u trećem tromjesečju 2023. usporava u odnosu na prethodno tromjesečje. Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo procijeniti da će u trećem tromjesečju 2023. hrvatsko gospodarstvo rasti za 2,3 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, dok će u odnosu na prethodno tromjesečje ostvariti blago smanjenje vrijednosti u iznosu od -0,07 posto.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator - CEIZ indeks - je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434-445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh