CEIZ indeks za svibanj 2023.: Nastavak rasta godišnjeg BDP-a u drugom tromjesečju

11. srpnja 2023.


U svibnju 2023. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 1,33 indeksna boda u odnosu na isti mjesec 2022. godine. Istovremeno, vrijednost indeksa u odnosu na prethodni mjesec bila je veća za 0,24 indeksna boda. Ako promatramo po komponentama indeksa, veću desezoniranu vrijednost u svibnju su u odnosu na travanj iste godine zabilježile su sve četiri komponente indeksa: indeks obujma industrijske proizvodnje, promet u trgovini na malo, broj dolazaka turista i prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost. Sve četiri komponente indeksa ostvarile su i porast vrijednosti u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine.

Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost u hrvatskom gospodarstvu u drugom tromjesečju 2023. ubrzava u odnosu na prethodno tromjesečje, ponajviše zbog pozitivnih kretanja koje je indeks ostvario u svibnju ove godine. Na osnovi kretanja vrijednost indeksa možemo procijeniti da će u drugom tromjesečju 2023. hrvatsko gospodarstvo rasti za 2,9 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. Važno je za napomenuti i da ćemo zaključke o stanju poslovnog ciklusa u drugom tromjesečju ove godine moći s većim stupnjem pouzdanja donositi tek kada budu objavljene vrijednosti CEIZ indeksa za lipanj.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh