CEIZ indeks za veljaču 2023.: Usporavanje godišnjeg rasta BDP-a u prvom tromjesečju 2023.

10. svibnja 2023.


U veljači 2023. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 1,29 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2022. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec zabilježio vrlo blagi pad vrijednosti od 0,11 indeksnih bodova. Ako promatramo po komponentama indeksa, u odnosu na prethodni mjesec višu sezonski prilagođenu vrijednost u veljači 2023. su ostvarile dvije komponente indeksa: broj dolazaka turista i promet u trgovini na malo. Komponenta prihod Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost zabilježila je smanjenje desezonirane vrijednosti u odnosu na prethodni mjesec, a komponenta indeks obujma industrijske proizvodnje je stagnirala.

Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo procijeniti da će u prvom tromjesečju 2023. hrvatsko gospodarstvo rasti za 3,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što znači da godišnja stopa rasta BDP-a u prvom tromjesečju nastavlja usporavanje koje se bilježi od drugog tromjesečja 2022. Za precizniju ocjenu kretanja poslovnog ciklusa u prvom tromjesečju 2023. treba pričekati objavu vrijednosti indeksa za ožujak 2023.

 
* Mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa je indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.


Što je CEIZ indeks?

Koincidentni ekonomski indikator – CEIZ indeks – je mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njegova je svrha da pruži pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa. CEIZ indeks je izrađen primjenom modela dinamičkih faktora i Markovljevog modela promjene režima. Metodološki detalji ocjene CEIZ indeksa opisani su u znanstvenom radu: Rašić Bakarić, Ivana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2016, "Constructing a Composite Coincident Indicator for a Post-Transition Country", Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 434–445.

Uporabna vrijednost CEIZ indeksa je višestruka. Kao prvo, CEIZ indeks je jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija. Drugo, za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja. Treće, CEIZ indeks je dostupan jedan do tri mjeseca prije objave podataka o tromjesečnom BDP-u, zbog čega nositelji ekonomskih politika i zainteresirana javnost mogu pravovremeno pratiti gospodarska kretanja.

Indeks se tumači tako da pozitivne vrijednosti predstavljaju gospodarski rast, a negativne smanjenje ekonomske aktivnosti.

Vrh