Kontakt

Ekonomski institut, Zagreb
Trg J. F. Kennedyja 7
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: 01 2362 200
Fax: 01 2335 165
E-mail: eizagreb@eizg.hr

OIB: 70925432731
IBAN: HR9123600001101517637
SWIFT CODE: ZABAHR2X
Porezni broj (VAT): HR70925432731

Vrh