Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni/a suradnik/ca

3. svibnja 2023.

Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni/a suradnik/ca, znanstveno područje društvenih znanosti - polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik određene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN119/22-Zakon), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19, 21/21, 111/22 – Pravilnik) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik EIZ).
Prednosti: Prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim istraživanjima u području analize blagostanja, plaća i raspodjele dohotka (JEL klasifikacija I3, J3 i D3) te s iskustvom korištenja suvremenih mikroekonometrijskih metoda.

II. Izbor na raspisano znanstveno radno mjesto obavlja se sukladno čl.39.-41. Zakona.
Kandidati moraju priložiti:
- potpisanu prijavu na natječaj
- životopis
- presliku dokaza o akademskom stupnju (za akademski stupanj stečen u inozemstvu mora se priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrda o predanom zahtjevu za taj dokument)
- presliku dokaza o znanstvenom zvanju (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje),
- ispis radova iz CROSBI baze
- potvrda o zastupljenosti i citiranosti radova koju izdaje ovlaštena biblioteka
- popis objavljenih znanstvenih radova (kandidati koji nisu prethodno izabrani u znanstveno zvanje dostavljaju i objavljene znanstvene radove relevantne za izbor u zvanje prema Pravilniku)
- popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao
- popunjeni Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika EIZ. Pravilnik EIZ i Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika EIZ objavljeni su na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/opci-akti-i-dokumenti/opci-akti-eiz-a/166.

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: eizagreb@eizg.hr, s naznakom "Natječaj - znanstveni suradnik". Zakašnjele prijave neće se razmatrati. Natječajno povjerenstvo poziva na razgovor kandidate koji su ostvarili najbolji uspjeh u ocjeni ispunjavanja kriterija odnosno uvjeta natječaja. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/.

IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
Vrh