Natječaj za radno mjesto savjetnik u izdavaštvu

21. lipnja 2024.
Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na radno mjesto savjetnik u izdavaštvu, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završeni prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij, napredno poznavanje rada na računalu i napredno poznavanje engleskog jezika.

Prednosti: iskustvo na takvim poslovima, poznavanje rada u Adobe paketu programa (Illustrator, Photoshop, InDesign), programu CorelDRAW i Office paketu programa.

II. Za prijavu kandidati moraju dostaviti: potpisanu prijavu na natječaj, životopis s opisom radnog iskustva i presliku: diplome, osobne iskaznice, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci. 

III. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja. Prijave se podnose elektroničkim putem na e-mail adresu: eizagreb@eizg.hr, s naznakom „Natječaj - savjetnik u izdavaštvu“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

V. Provest će se selekcijski postupak kandidata. Podaci o opisu poslova, plaći radnog mjesta i obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatu natječaja.

VI. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka.
 
 
EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
 
Vrh