Natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za poslove upravljanja projektima

21. travnja 2021.

Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl.62. st.3. i 67. Statuta, raspisuje
 
 

JAVNI NATJEČAJ

 
I. Za izbor na radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za poslove upravljanja projektima, na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika, 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog usmjerenja, odlično znanje engleskog jezika, znanje rada na računalu.
Prednost: iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta, poznavanje i uključenost u pripremu, izvještavanje i evaluaciju (kompetitivnih) međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata, iskustvo u radu u postupcima prijavljivanja, praćenja i provedbe projekata financiranih iz sredstava Europske unije.

II. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva i presliku: diplome, osobne iskaznice, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci.  

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja. Prijave se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj – viši stručni suradnik za upravljanje projektima“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Za sve kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će organizirano testiranje, a podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te obavijest o vremenu i načinu testiranja kandidata objavit će se na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o rezultatu natječaja na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatu natječaja.

IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
 
Vrh