Poziv na skup o transformativnoj inovacijskoj politici


Pozivamo vas na skup "Promjena inovacijske politike EU-a i implikacije na inovacijsku i industrijsku politiku u Hrvatskoj" koji će se održati u utorak, 18. travnja 2023. na Ekonomskom institutu, Zagreb, s početkom u 10.30 sati.

Ekonomski institut, Zagreb organizira skup na kojem se stručnu javnost, istraživače i donositelje politika želi upoznati s promjenama na konceptualnoj razini inovacijske politike, kao i s promjenama u pristupu EU-a inovacijskim/industrijskim politikama, te raspraviti o implikacijama koje ove strateške promjene donose donositeljima inovacijske/industrijske politike u Hrvatskoj. Jedan od instrumenta za provedbu Novog europskog programa za inovacije je Instrument za investicije u međuregionalne inovacije (I3) koji će biti posebno predstavljen na skupu.

Detalje o skupu te program možete pročitati u pozivu u prilogu.
 
Vrh