Percepcija javnosti o kreativnim industrijama u Hrvatskoj

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta:  1. veljače 2023. - 31. siječnja 2024. 
Voditeljica projekta: Jelena Budak
Suradnici: Edo Rajh, Mirela Holy (Sveučilište VERN', Zagreb)

Sažetak:

U projektu se ispituje percepcija javnosti o kreativnim industrijama i kreativnoj ekonomiji u Hrvatskoj. Cilj istraživanja je ocijeniti stavove potrošača, doznati kako percipiraju i koriste li proizvode i usluge kreativnih industrija. Nadalje, ispitat će se njihovo subjektivno vrednovanje kreativne industrije i kreativne ekonomije (npr. kako im pomaže u prevladavanju krize) te njezin gospodarski, ekološki i društveni značaj. Izvorni podaci prikupljat će se u proljeće 2023. putem online ankete na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, odraslih građana-potrošača. Nakon istraživanja institucionalnog okvira hrvatskih kreativnih industrija i kreativne ekonomije te usporedbe s najrazvijenijim zemljama, empirijska analiza pokazat će koje su glavne odrednice javne percepcije kreativnih industrija u Hrvatskoj i verificirati najprikladniji teorijski model prihvaćanja. Izradit će se preporuke politike za povećanje udjela kreativnih industrija u hrvatskom BDP-u.
 
PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Potrošači

Vrh