O nama

Maruška Vizek, voditeljica projekta:
  • Istraživački interesi: primijenjena međunarodna makroekonomija, ekonomika tržišta nekretnina, međunarodne financije, ekonomija energetike
Tajana Barbić, suradnica
  • Istraživački interesi: međunarodne financije, procjena vrijednosti imovine, financijska tržišta, upravljanje financijama, ekonomika stanovanja, poduzetništvo
Anita Čeh Časni, suradnica
  • Istraživački interesi: analiza panel podataka, primijenjena makroekonomija, ekonomika stanovanja, ekonomika turizma, statistička analiza u ekonomiji
Ivana Logar, suradnica
  • Istraživački interesi: ekonomika okoliša i prirodnih resursa, upravljanje okolišem, vrednovanje dobara i usluga iz okoliša, ekonomika turizma, ekonomika vode
Josip Mikulić, suradnik
  • Istraživački interesi: menadžment turizma, ekonomika turizma, destinacijski marketing i menadžment, istraživanje tržišta, upravljanje doživljajem potrošača, metodologija istraživanja
James E. Payne, suradnik
  • Istraživački interesi: primijenjena ekonometrijska analiza vremenskih serija, ekonomika stanovanja, ekonomika turizma, financijska ekonomija, ekonomika energetike
Nebojša Stojčić, suradnik
  • Istraživački interesi: ekonomija inovacija, prostorna ekonometrija, urbana i regionalna ekonomija, konkurentnost, industrijska ekonomija
Josipa Filić, suradnica (doktorandica)
  • Istraživački interesi: analiza panel podataka, ekonomika stanovanja, makroekonomija, ekonometrijska analiza 

 

Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2019-04-7386.
Vrh