Proceedings of the Conference "Opportunity or Threat? Reform of Local and Regional Self-Government in Croatia"

Publikacija
The Institute of Economics, Zagreb and Hanns-Seidel-Stiftung published proceedings from the conference "Opportunity or Threat? Reform of Local and Regional Self-Government in Croatia" held in Zagreb on October 27 and 28, 2021. The conference proceedings bring academic papers by authors who participated at the conference and presented their research results.
  Download book

Details


ISBN 978-953-49926-1-6 (Hanns-Seidel-Stiftung)
ISBN 978-953-6030-55-2 (The Institute of Economics, Zagreb)

Editorial board: Dubravka Jurlina Alibegović, Aleksandra Markić Boban, Klaus Fiesinger
Publishers: The Institute of Economics, Zagreb and Hanns-Seidel-Stiftung
Publication date: 2022

CONTENTS

PREFACE
INTRODUCTION

PART ONE
REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE

1 RECENT LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN EASTERN EUROPE
Paweł Swianiewicz

PART TWO
STANJE U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI: PRAVNI I TERITORIJALNI IZAZOVI

2 TERITORIJALNA SAMOUPRAVA I POLITIKA REGIONALNOG RAZVOJA U HRVATSKOJ: NUŽNA KOHABITACIJA ILI POŽELJNA SINERGIJA?
Vedran Đulabić

PART THREE
STANJE U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI: USTROJSTVENI, DEMOGRAFSKI I FISKALNI IZAZOVI

3 UČINKOVIT TERITORIJALNI USTROJ HRVATSKE – GEOGRAFSKI PRISTUP
Petar Feletar i Dragutin Feletar

4 DEMOGRAFSKI IZAZOVI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI HRVATSKE
Marin Strmota i Krešimir Ivanda

5 (NE)EFIKASNOST LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
Sabina Hodžić i Tanja Fatur Šikić

6. FISKALNA (NE)SAMOSTALNOST LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
Dubravka Jurlina Alibegović

PART FOUR
KAPACITETI LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE: IZAZOVI ZA VOĐENJE JAVNIH POLITIKA

7 INTEGRIRANI PRISTUP URBANOM RAZVOJU – HRVATSKA ISKUSTVA
Jakša Puljiz

8 FISKALNI I ADMINISTRATIVNI KAPACITET I PRORAČUNSKA TRANSPARENTNOST OPĆINA I GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mihaela Bronić, Branko Stanić i Marija Opačak

PART FIVE
ETIČNOST I SURADNJA U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI: PRILIKE ZA KOLABORATIVNO UPRAVLJANJE

9 ETIČNOST U JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
Nediljka Rogošić i Nada Svete

10 SUDJELOVANJE GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI: INSTRUMENT E-SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
Petra Đurman

LIST OF TABLES
LIST OF FIGURES
ABOUT THE AUTHORS

Vrh