Natječaj za radna mjesta višeg stručnog savjetnika i višeg stručnog suradnika za upravljanje projektima

17. svibnja 2019.
Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl.62. st.3. i 67. Statuta, raspisuje
 

J A V N I  N A T J E Č A J 


I. Za izbor na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za upravljanje projektima, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog usmjerenja, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje poslovne komunikacije, znanje rada na računalu, odlično znanje engleskog jezika.

Prednosti: poznavanje i uključenost u pripremu, provedbu i izvještavanje (kompetitivnih) međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata, iskustvo u radu u postupcima prijavljivanja, praćenja i provedbe projekata financiranih iz sredstva EU, poznavanje natječaja za financiranje aktivnosti institucija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Prijava: S naznakom „Natječaj - viši stručni savjetnik za upravljanje projektima“

II. Za izbor na radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za poslove upravljanja projektima, na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog usmjerenja, odlično znanje engleskog jezika, znanje rada na računalu.

Prednosti: iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta, poznavanje i uključenost u pripremu, izvještavanje i evaluaciju (kompetitivnih) međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata, iskustvo u radu u postupcima prijavljivanja, praćenja i provedbe projekata financiranih iz sredstva Europske unije.

Prijava: S naznakom „Natječaj - viši stručni suradnik za upravljanje projektima“

III. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci i potvrdu HZMO o radnom stažu.

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja. Prijave se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Za sve kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će organizirano testiranje, a podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te obavijest o vremenu i načinu testiranja kandidata objavit će se na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o rezultatu natječaja na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatu natječaja.

V. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB

 
Vrh