Analiza dugoročnih fiskalnih učinaka demografskih promjena

Naručitelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 2005.-2006.
Voditelj projekta: Danijel Nestić
Suradnici: Zdenko Babić, Iva Čondić Jurkić, Ljiljana Marušić, Ivana Rašić Bakarić, Sandra Švaljek

Sažetak:

Ciljevi projekta:
Standardna metodologija Europske komisije primijenjena je kako bi se procijenilo dugoročno kretanje fiskalnih rashoda povezanih sa starenjem (izdataka za zdravstvo, mirovine, obrazovanje i sl.) i prihoda ovisnih o demografskoj strukturi (doprinosi za socijalne izdatke), te kako bi se ocijenila dugoročna fiskalna održivost. Važan cilj projekta bilo je i definiranje potreba za podacima nužnim za što pouzdaniju dugoročnu procjenu fiskalnih rashoda (podaci o strukturi izdataka za zdravstvo s obzirom na dob i spol, podaci o izdacima za skrb za stare i nemoćne osobe i sl.), te edukacija eksperata iz Ministarstva financija kako bi u budućnosti samostalno mogli nastaviti s provedbom ovakve analize. 

Sadržaj projekta: Istraživanje je započelo razradom metodologije za ocjenu fiskalnih učinaka starenja stanovništva i analizom demografskog stanja i demografskih projekcija za Hrvatsku. Nakon toga prikupljeni su potrebni podaci za provedbu analize te je primijenjena metodologija za ocjenu fiskalnih učinaka demografskih promjena u Hrvatskoj. 

Vrh