Izrada stručne podloge za izradu Izvješća o stanju u prostoru RH 2013.–2016.

Naručitelj: Hrvatski zavod za prostorni razvoj
Trajanje projekta: 27. lipnja 2018. – 27. listopada 2018.
Voditeljica projekta: Irena Đokić
Suradnici: Ivana Rašić Bakarić, Dubravka Jurlina Alibegović, Marijana Sumpor, Sunčana Slijepčević, Željka Kordej-De Villa, Anica Kutleša, Nenad Starc

Sažetak:

Zavod za prostorni razvoj Republike Hrvatske bio je u obvezi izraditi Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2013.–2016. (Izvješće), za koje je bilo nužno napraviti stručne podloge, među ostalima i za područje gospodarstva. Stručna podloga obuhvatila je detaljnu analizu gospodarstva na području Republike Hrvatske u promatranom razdoblju. Osim za potrebe Izvješća, analiza gospodarstva mogla se koristiti i prilikom izrade ostalih prostorno-planskih dokumenata koji su se izrađivali u Zavodu te za potrebe razvojnih projekata. Stručna podloga temeljila se na znanstveno-stručnom sagledavanju stanja i trendova u gospodarstvu RH i njihovog prostornog utjecaja te je sadržavala sljedeće dijelove:

  • Demografski trendovi i migracije u Hrvatskoj u razdoblju 2013.–2017.
  • Strukturna i prostorna analiza gospodarstva RH 
  • Analiza prostorno-gospodarskog razvoja obale i otoka
  • Upravljanje prostorno-gospodarskim razvojem
  • Analiza sustava izvješćivanja o prostoru – gospodarski aspekti.

 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Regionalni razvoj i regionalna politika  


 
 

Vrh