REGIONALNI RAZVOJ I REGIONALNA POLITIKA

Premda su za razliku od vremenskog faktora, koji je već dugo našao svoje mjesto u ekonomskoj znanosti, prostorni elementi postali relevantni s velikim zakašnjenjem, danas je jasno da prostor postaje sve značajnija ekonomska kategorija.

Iskazivanje agregatnih ekonomskih veličina karakteristično za makroekonomiju nužno je, no nije dovoljno za upravljanje nacionalnim gospodarstvom. Danas je regionalna politika sastavni i značajni dio razvojne politike Europske unije, pa samim time i razvojne politike Republike Hrvatske. Potreba za amalgamiranjem tek pridruženih država i gospodarstava te suprotstavljanje procesima kao što su urbanizacija i gospodarsko slabljenje ruralnih područja su očiti.

Regionalna politika usmjerena je na određeni prostor i zbivanja u njemu s ciljem usklađivanja i uravnoteženja razvoja pojedinih prostornih ekonomskih cjelina – regija. Ona potencira koristi dvaju temeljnih ciljeva: povećanja učinkovitosti nacionalnog gospodarstva, s jedne strane, i uravnoteženog razvoja pojedinih područja, važnog čimbenika tradicionalne regionalne politike, s druge. Problemi regionalnog razvoja, politike i planiranja zahtijevaju interdisciplinarni i međusektorski pristup njihovom rješavanju te suradnju između različitih subjekata.

Naši su istraživači fokusirani na proučavanje prostornih obrazaca, neravnoteža i razvojnih procesa na lokalnoj i regionalnoj razini, istraživanje prilika i prepreka regionalnog razvoja, regionalno-demografskih procesa, analize regionalnih gospodarstava i specifičnih strateških ekonomskih sektora. U uvjetima posljednje ekonomske krize osobiti je istraživački izazov bio istražiti utjecaje recesije na regionalne nejednakosti u Hrvatskoj te ustanoviti koje su regije i sektori otporniji na recesijska kretanja. Istraživači se također bave i klasifikacijama i pokazateljima za mjerenje regionalnog razvoja, integralnim pristupom regionalnom razvoju, decentralizacijom, a u posljednje je vrijeme sve važnije potpodručje istraživanja evaluacija učinaka javnih politika i mjera politika na regionalni razvoj.

Odjel za regionalni razvoj Ekonomskog instituta, Zagreb tako provodi i analize politika i evaluacije programa, strategija i politika lokalnog i regionalnog razvoja. Pored istraživačkog rada, naš rad usmjeren je i na pružanje savjetodavnih usluga javnom i privatnom sektoru kako bi bolje razumjeli ekonomske učinke postojećih i predloženih programa i politika kao i savjetovanja prilikom formuliranja novih politika, programa i strategija. U svom radu surađujemo s ostalim istraživačkim institucijama, s dionicima na svim razinama, ministarstvima, jedinicama regionalne (područne) samouprave, regionalnim razvojnim agencijama, međunarodnim institucijama, poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva itd.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Međuzavisnost rodne zastupljenosti i postignutih rezultata u tijelima državne uprave u Republici Hrvatskoj Mateljak, Željko i Dubravka Jurlina Alibegović, 2023, Revija za socijalnu politiku, 30(2), str.. 223-241.
 2. The spatial impact of entrepreneurial zones: firm, city and inter-city evidence Stojčić, Nebojša, Korneliusz Pylak i Dubravka Jurlina Alibegović, 2022, Regional Studies, rad objavljen na mrežnim stranicama 4. travnja 2022. DOI: 10.1080/00343404.2022.2046264
 3. The efficiency of regional government expenditure in smart tourist destination: the case of Croatia Hodzic, Sabina i Dubravka Jurlina Alibegović, 2019., ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe, 5, str. 307-318.
 4. Spatio – temporal determinants of structural and productive transformation of regions in Central and East European Countries Stojčić, Nebojša, Ivan-Damir Anić i Zoran Aralica, 2019, Economic systems, 43(3-4), str.1-12.
 5. Measuring efficiency at the regional level : a data envelopment analysis approach Slijepčević, Sunčana, 2019, Lex localis - Journal of Local Self-Government, 17(39), str. 679-696.
 6. The impact of the economic crisis on regional disparities in Croatia Đokić, Irena, Zlatan Fröhlich i Ivana Rašić Bakarić, 2016, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9 (1), str. 179–197.
 7. Demografski resursi kao indikator i čimbenik dispariteta u regionalnom razvoju Hrvatske Pejnović, Dane i Željka Kordej-De Villa, 2015, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 24 (3), str. 321–343.
 8. Potencijal Hrvatske za policentrični razvitak Bačić, Katarina i Jelena Šišinački, 2014, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 23 (2), str. 327–347.
 9. Regional development and decentralization – two options to overcome lack of funding Jurlina Alibegović, Dubravka, Željka Kordej-De Villa i Sunčana Slijepčević, 2014, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 43, str. 146–167.
 10. A proposal for a new administrative-territorial division of the Republic of Croatia Rašić Bakarić, Ivana, 2012, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 25 (2), str. 397–411.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Decentralization (Fiscal): Possibilities and Limitations of Local Social State in the Delivery of Social Welfare Services Jurlina Alibegović, Dubravka, 2024, u Kyere, Eric, Marošević, Katrina, Luca Sugawara, Carmen, ur., In this world together: global social work and social development, 27-61, Osijek: Faculty of Law. ISBN: 978-953-8109-57-7
 2. Urban–rural differences in youth engagement in Croatia. Regional science policy & practice Botrić, Valerija. 2023.  Regional science policy & practice, 15 (2023), 4
 3. Fiskalna (ne)samostalnost lokalne i regionalne samouprave Jurlina Alibegović, Dubravka, 2022. u Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Jurlina Alibegović, Dubravka; Markić Boban, Aleksandra; Fiesinger, Klaus (ur.). Zagreb: Hanns-Seidel-Stiftung;  Ekonomski institut, Zagreb, str. 145–154.
 4. "Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj" Ur. Dubravka Jurlina Alibegović, Markić Boban, Aleksandra i Klaus Fiesinger. 27. i 28. listopada 2021. Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb, Hanns-Seidel-Stiftung. 2022. 
 5. Porezna autonomija hrvatskih gradova prije svibanjskih lokalnih izbora Jurlina Alibegović, Dubravka, 2021. Informator : tjednik za pravna i ekonomska pitanja, (6671)
   
 6. Institutional trust in the case of Croatian regions Alibegović, Dubravka Jurlina i Katarina Marošević, 2020. Pravni vjesnik, 36(3-4), str. 25-42.
 7. Assessment of Local Councillors’ Attitudes Towards Energy Efficiency Projects in Croatia Kordej-De Villa, Željka i Sunčana Slijepčević, 2019., Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 21(4)
 8. County councillors: between revenue shortfalls and growing responsibilities Jurlina Alibegović, Dubravka i Sunčana Slijepčević, 2016, u Policy making at the second tier of local government in Europe. What is happening in provinces, counties, departements and Landkreise in the on-going re-scaling of statehood? / Bertrana, Xavier; Egner, Björn; Heinelt, Hubert (ur.), London i New York: Routledge – Taylor and Francis Group, str. 54–74.
 9. Efficiency of Public Expenditures: The Case of Croatian Counties
  Hodžić, Sabina; Dubravka Jurlina Alibegović i Emira Bečić, 2017, Innovation Governance in the Public Sector. Kazan, Rusija: : NISPAcee Press. 
 10. Does the cohesion policy decrease economic inequalities in the European Union? Jovančević, Radmila, Tomislav Globan i Vedran Recher, 2015, Zagreb international review of economics & business, 18(1), str. 1-20.
 11. Planska područja Hrvatske u kontekstu regionalne politike Kordej-De Villa, Željka i Dane Pejnović, 2015, Hrvatski geografski glasnik, 77 (1), str. 47–69.
 12. Regional policy and spatial development in Croatia Kordej-De Villa, Željka, Ivana Rašić Bakarić i Nenad Starc, 2014, u Republika Chorwacji – Polityka wewnetrzna i miedzynarodowa / Jagietto-Szostak, Anny (ur.), Wrocław: Sveučilište u Wrocławu, str. 89–111.
 13. No island is an island: participatory development planning on the Croatian islands Starc, Nenad i Paul Stubbs, 2014, International Journal of Sustainable Development and Planning, 9 (2), str. 158–176.
 14. Kako povezati kolektivne procese participativnog strateškog planiranja i političku (samo)volju vodstva? Sumpor, Marijana i Zdravko Petak, 2013, 4. Forum za javnu upravu / Musa; Anamarija (ur.), Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung, Institut za javnu upravu, str. 27–46.
 15. Prospects of Croatian regions in Western Balkan territorial cooperation, u Territorial cohesion in Europe Sumpor, Marijana, Irena Đokić i Gabrijela Žalac, 2013, u Territorial cohesion in Europe / Pálné Kovács, Ilona; Scott, James; Gál, Zoltan (ur.), Institute for Regional Studies: Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pešta, str. 503–516.
 16. Regional convergence in the European Union Mikulić, Davor, Željko Lovrinčević i Andrea Galić Nagyszombaty, 2013, South East European journal of economics and business, 8(1), str. 7-19.
 17. Strategic planning as a tool for better public policy governance - the case of Croatia Sumpor, Marijana i Irena Đokić, 2012, u An enterprise odyssey: corporate governance and public policy – path to sustainable future / Galetić, Lovorka, et al. (ur.), Zagreb: Sveučilišna tiskara d.o.o., str. 1027–1038.
 18. Regionalni razvitak i tehnološka konvergencija prerađivačke industrije u Hrvatskoj Mikulić, Davor, 2009, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 60 (11), str. 570–592.
 19. Uvodno o razvojnom upravljanju, održivom razvoju i koordinaciji Sumpor, Marijana, 2009, u Participativno upravljanje za održivi razvoj / Kordej-De Villa, Željka; Stubbs, Paul; Sumpor, Marijana (ur.), Ekonomski institut, Zagreb, str. 83–106
 20. Stvaranje kolaborativnih prednosti koordinacijom regionalnih razvojnih aktivnost Sumpor, Marijana, 2009, u Participativno upravljanje za održivi razvoj / Kordej-De Villa, Željka; Stubbs, Paul; Sumpor, Marijana (ur.), Ekonomski institut, Zagreb, str. 107–132.
 21. Institucionalni kapaciteti za integralni regionalni razvoj i novi pristupi upravljanju razvojem u Hrvatskoj Sumpor, Marijana, 2009, u Participativno upravljanje za održivi razvoj / Kordej-De Villa, Željka; Stubbs, Paul; Sumpor, Marijana (ur.), Ekonomski institut, Zagreb, str. 133–146.
 22. Regional governance in Croatia’s new European regions Đokić, Irena i Marijana Sumpor, 2008, u Bridging the divide: celebrating the city, knjiga sažetaka / Hibbard, Michael; Ache, Peter; Davoudi, Simin; Winkle, Curt (ur.), AESOP, Paper 714, str. 389.
 23. Coordination of development policies towards an integrative regional development policy Sumpor, Marijana, 2007, Seventh International Conference on Enterprise in Transition / Reić, Zlatan; Fredotović, Maja (ur.), Split; Beč, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu; DAAAM International, Paper s31–26, str. 1–22.
 24. Primjena faktorske i klaster analize u otkrivanju regionalnih nejednakosti Rašić Bakarić, Ivana, 2006, Privredna kretanja i ekonomska politika, 15 (105), str. 53–76.
 25. Methods of multivariate analysis to uncover socio-economic differences among spatial-economics entities Rašić Bakarić, Ivana, 2006, 46th Congress of the European Regional Science Association: Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean / Panayotis, Pantazis (ur.) / ERSA (ur.), Volos, Grčka: Paper 56.
 26. Kako optimalno regionalizirati Hrvatsku? Lovrinčević, Željko, Zdravko Marić i Edo Rajh, 2005, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 56(12), str. 1109-1160.
 27. The spatial dimensions of development in Croatia - from theory to policy vacuum Kordej-De Villa, Željka, Ivana Rašić-Bakarić, Nenad Starc, Paul Stubbs, Marijana Sumpor i Jelena Šišinački, 2005, 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb / Lovrinčević, Željko; Mervar, Andrea; Mihaljek, Dubravko; Nušinović, Mustafa; Radas, Sonja; Starc, Nenad; Švaljek, Sandra; Teodorović, Ivan (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, str. 611–647.
 28. Croatian regional policy fostering competitiveness Maleković, Sanja i Zlatan Fröhlich, 2005, Transition Studies Review, 12 (1), str. 129–143.

Projekti

Prikaži sve
 1. Izazovi lokalnog i regionalnog razvoja u Hrvatskoj, 2024. – 2027. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Ivana Rašić
 2. Provedba politika, strategija i projekata regionalnog razvoja, 2024. Naručitelj: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 3. Prethodno savjetovanje tijekom izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. godine, 2021. – 2023. Naručitelj: Karlovačka županija
  Voditeljica: Tanja Broz
 4. Vrednovanje tijekom izrade Teritorijalne strategije (TS) kao dodatka Planu razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, 2023. Naručitelj: Šibensko-kninska županija
  Voditeljica: Ivana Rašić
 5. Uloga regionalnih i lokalnih jedinica u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, 2019. – 2023. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 6. Usluga izrade Središnje baze podataka o kapacitetima JLPRS i dizajn sustava – IT sustav-platforma odnosno aplikacija i edukacija u projektu Optimizacija sustava LiPRS, 2021. – 2022. Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Voditeljica: Ivana Rašić
 7. Perspektive lokalne razine vlasti u Europi, 2021. – 2022. Naručitelj: Technische Universität Darmstadt 
  Voditeljice: Sunčana Slijepčević, Dubravka Jurlina Alibegović
 8. Vrednovanje Plana razvoja Šibensko-kninske županije, 2021. – 2022. Naručitelj: Šibensko-kninska županija
  Voditeljica: Ivana Rašić
 9. Prethodno vrednovanje (ex ante evaluacija) izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije (ex ante PGŽ), 2020. – 2021. Naručitelj: Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Nenad Starc
 10. Razvoj sektora kreativnih i kulturnih industrija u Istarskoj županiji, 2021. Naručitelj: Istarska kulturna agencija - Agenzia culturale Istriana
  Voditeljica: Ivana Rašić
 11. Izrada stručne podloge za izradu Izvješća o stanju u prostoru RH 2013.–2016., 2018. Naručitelj: Hrvatski zavod za prostorni razvoj
  Voditeljica: Irena Đokić
 12. Usluga stručne podrške u razradi sustava izvještavanja o provedbi politike regionalnog razvoja, 2018. Naručitelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 
  Voditeljice: Marijana Sumpor, Irena Đokić
 13. Analiza gospodarstva s projekcijama i scenarijima gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije do 2030. godine – PGŽ 2030, 2018. Naručitelj: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije 
  Voditeljica: Irena Đokić
 14. Usluge izrada analitičke podloge za izradu novog Zakona o otocima s prijedlogom poboljšanja, 2016. – 2017. Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – MRRFEU
  Voditelj: Nenad Starc
 15. Definiranje razvojnih prioriteta na razini statističkih NUTS II regija – MRRFEU NUTS II, 2016. Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – MRRFEU
  Voditeljica: Marijana Sumpor
 16. Recenzija (ex post evaluacija) nacrta razvojne strategije Primorsko-goranske županije – Ex post PGŽ, 2015. Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Nenad Starc
 17. Prethodna evaluacija Razvojne strategije Međimurske županije do 2020.; Ex-ante RSMŽ, 2014. – 2017. Naručitelj: Međimurska županija
  Voditeljica: Irena Đokić
 18. Analitičke podloge za Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske, 2014. – 2015. Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – MRRFEU
  Voditelj: Nenad Starc
 19. Projekcije i scenariji gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije za potrebe županijskog prostornog plana, 2010. – 2011. Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditelj: Nenad Starc
 20. Izrada prijedloga Smjernica s uvjetima/kriterijima za određene vrste namjena brownfield lokacija, 2012. Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
  Voditeljica: Irena Đokić
 21. Smjernice i preporuke za učinkovitiju vertikalnu koordinaciju u integriranom upravljanju obalnim područjima u Hrvatskoj, 2008. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb / Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
  Voditeljica: Marijana Sumpor
 22. Savjetovanje u regionalnom razvoju Republike Hrvatske, 2001. – 2005. Naručitelj: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
  Voditelj: Nenad Starc
Vrh