Potpora za uspostavljanje sustava za strateško planiranje i pripremu Nacionalne razvojne strategije 2030. (DEEWB)

Naručitelj: Svjetska banka
Trajanje projekta: 2. kolovoza 2018. – 29. ožujka 2019.
Voditeljica projekta: Sonja Radas
Suradnici: Thorsten Posselt, Steffen Preisller (vanjski suradnici)
 
Sažetak:

Industrijski sektori, društvo u cjelini, kao i način života individualnih građana doživljavaju promjenu uzrokovanu digitalnim tehnologijama. Ova studija bavi se digitalnom transformacijom u Hrvatskoj. Nakon analize postojećeg stanja, fokus studije premješta se na predlaganje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih politika koje mogu pridonijeti uspješnijoj digitalnoj transformaciji i posljedično efikasnijem razvoju. Studija počinje identifikacijom glavnih trendova. Posebna je pažnja posvećena izazovima koji priječe ostvarenje punog razvojnog potencijala u Hrvatskoj. Izložene su preporuke za moguće politike, pri čemu se posebna pažnja posvećuje posljedicama koje utječu jedna na drugu (cross-implications). Predložen je plan primjene preporuka, a na kraju studije predloženi su i mogući strateški projekti.


 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Sektori i poduzeća


Vrh