SEKTORI I PODUZEĆA

Tranzicija našeg gospodarstva prema tržišnoj ekonomiji u posljednjih tridesetak godina uključivala je promjene unutar sektora i poduzeća. U Hrvatskoj je tranzicija za poduzeća značila veću razinu nadmetanja s poduzećima konkurentima na domaćem i inozemnim tržištima, kao i prihvaćanje novih poslovnih praksi što je vodilo prema restrukturiranju tih poduzeća. Što se tiče sektora, tranzicija je značila jačanje tržišnog nadmetanja unutar sektora kao i promjenu zakonodavstva i regulativa unutar sektora u kojima su postojali dominantni tržišni igrači u cilju jačanja tržišnog nadmetanja.

Kao posljedica liberalizacije u Hrvatskoj je u posljednjih dvadeset i više godina prisutno značajno smanjenje prosječne veličine poduzeća u svim sektorima. Kao posljedica, danas su kod nas dominantna poduzeća male i srednje veličine, koja čine više od 99 posto ukupnog broja poduzeća. Kada govorimo o temi sektora, istraživači Ekonomskog instituta, Zagreb najviše su se u proteklom razdoblju usmjeravali prema analizi prerađivačke industrije, transporta i energetskog sektora. Posebno je zanimljiv našim istraživačima bio sektor prerađivačke industrije unutar kojeg je fokus stavljen na analizu učinkovitosti poduzeća i njihovih strategija Teme energetskog sektora i trgovine analizirale su se u velikoj mjeri u kontekstu njihove liberalizacije. Osim navedenih tema naše je istraživače zanimalo i pitanje internacionalizacije poslovanja sektora malih i srednjih poduzeća i to onih poduzeća koja imaju visoke stope rasta na domaćem i međunarodnim tržištima.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Bidding against the odds? The impact evaluation of grants for young micro and small firms during the recession Srhoj, Stjepan, Bruno Škrinjarić i Sonja Radas, 2019, rad prihvaćen za objavljivanje u časopisu Small Business Economics.
 2. The development of competitiveness clusters in Croatia: a survey-based analysis Anić, Ivan-Damir, Nicoletta Corrocher, Andrea Morrison i Zoran Aralica, 2019, European planning studies, rad objavljen na mrežnim stranicama 25. travnja 2019., DOI:10.1080/09654313.2019.1610726
 3. Sources of export growth and development of manufacturing industry: empirical evidence from Croatia Buturac, Goran, Davor Mikulić i Petra Palić, 2019, Economic Research- Ekonomska istraživanja, 32(1), str. 101-127.
 4. Spatio – temporal determinants of structural and productive transformation of regions in Central and East European Countries Stojčić, Nebojša, Ivan-Damir Anić i Zoran Aralica, 2019, rad prihvaćen za objavljivanje u časopisu Economic systems.
 5. Export Competitiveness of the Croatian Food Industry Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2018, Argumenta Oeconomica,  41(2), str. 135-155.
 6. Sectoral linkages of taxes: An input-output analysis of the Croatian economy Hodžić, Sabina, Damira Keček i Davor Mikulić, 2018, Ekonomický Časopis, 66(6), str. 598–620 
 7. Sources of productivity differentials in manufacturing in post-transition urban South-East Europe Post-Communist Economies Bačić, Katarina, Ivana Rašić Bakarić i Sunčana Slijepčević, 2018,  Post-Communist Economies, 30(4), str. 526-548.
 8. (De)industrialization and lessons for industrial policy in Central and Eastern Europe Stojčić, Nebojša and Zoran Aralica, 2018, Post-Communist Economies, 30(6), 713-734.
 9. International competitiveness and restructuring of the Croatian food industry Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2017, Acta Oeconomica, 67 (3), str. 435–462.
 10. Transport infrastructure construction in Croatia: an analysis of public-private partnerships Grubišić Šeba, Mihaela, 2015, Southeast European and Black Sea Studies, 15 (2), str. 1–34.
 11. Export performance of the Croatian wood industry and its contribution to the overall croatian economy Lovrinčević, Željko, Goran Buturac i Davor Mikulić, 2015, Forest Products Journal, 65 (3-4), str. 159–165. 
 12. Ekonomski aspekti industrije poroka u Hrvatskoj Lovrinčević, Željko, Davor Mikulić i Ante Orlović, 2015, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 24 (2), str. 175–196.
 13. Export competitiveness of Croatian textile industry – CMS analysis and importance for economy Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2014, Tekstil ve Konfeksiyon, 24 (2), str. 158–168.
 14. Utjecaj šumarstva i drvne industrije na gospodarstvo Hrvatske Lovrinčević, Željko i Davor Mikulić, 2014, Šumarski list, 138 (11–12), str. 551–562.
 15. The recent health reform in Croatia: true reforms or just a fundraising exercise? Švaljek, Sandra, 2014, Health Policy, 115 (1), str. 36–43.
 16. Assessment of creditworthiness of crafts in Croatia Aralica, Zoran and Tomislav Budimir, 2013, Ekonomska istraživanja (Economic Research), special issue 2013, str. 133–150.
 17. Research and development activity as a growth factor of foreign owned SMEs in selected Central and Eastern European countries Aralica, Zoran, Domagoj Račić i Denis Redžepagić, 2008, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 26 (2), str. 279–300.
 18. Komparativne prednosti i izvozna konkurentnost hrvatske prerađivačke industrije Buturac, Goran, 2008, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 21 (2), str. 47–59.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Entrepreneurship in post-communist countries : new drivers towards a market economy Ateljević, Jovo i Jelena Budak (ur.), 2018. Cham : Springer.
 2. The competitiveness clusters in Croatia Anić, Ivan-Damir, Katarina Bačić i Zoran Aralica, 2018, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva, 69(5), str. 571-593.
 3. Institutions, and firms' performances in transition countries : the case of the selected CESEE countries Aralica, Zoran, Tonći Svilokos i Katarina Bačić, 2018, The South East European journal of economics and business, 13(1), str. 68-80.
 4. Perspektive razvoja industrije hrane i pića u međunarodnom okruženju : slučaj Hrvatske Buturac, Goran, 2018, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(2), str. 131-162.
 5. Youth and entrepreneurial intentions in four South-East European countries Rajh, Edo, Tamara Jovanov Apasieva, Jelena Budak, Jovo Ateljević, Ljupčo Davčev i Kosovka Ognjenović, 2018, International review of entrepreneurship, 18(3), str. 355-382.
 6. Kreativnost, inovacije i rezultati poslovanja poduzeća : dokazi iz izranjajućeg tranzicijskog gospodarstva Stojčić, Nebojša, Iraj Hashi i Zoran Aralica, 2018,  Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(3), str. 203-228.
 7. Analiza strukturnih obilježja prerađivačke industrije Republike Hrvatske Prester, Jasna i Ivana Rašić Bakarić, 2017, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 68(4), str. 341-383.
 8. Trendovi u hrvatskoj proizvodnji - što s popratnim uslugama? : rezultati istraživanja 2015. s trendovima do 2018. godine. Prester, Jasna, Iztok Palčić, Božidar Matijević, Ivan Kumić i Ivana Rašić Bakarić, 2017. Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb.
 9. Financing preferences of European SMEs Grubišić Šeba, Mihaela, 2016. U J. Ateljević i J. Trivić (ur.), Economic development and entrepreneurship in transition economies : issues, obstacles and perspectives, str. 185-204. New York: Springer.
 10. Is creative economy in Croatia a myth or reality? Some evidence on the impact of creativity on regional economic growth Stojčić, Nebojša, Katarina Bačić i Zoran Aralica, 2016, Croatian Economic Survey, 18 (2), str. 113–138.
 11. Analysing a bottom up methodology for developing communal biogas plants in Croatia Đukan, Mak i Zoran Aralica, 2015, Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 3 (4), str. 359–371.
 12. Combating fiscal constraints for PPP development Grubišić Šeba, Mihaela, Dubravka Jurlina Alibegović i Sunčana Slijepčević, 2014, Managerial Finance, 40 (11), str. 1112–1130.
 13. Stylized facts on productivity growth: evidence from firm-level data in Croatia Iootty Mariana, Paulo Correa, Sonja Radas i Bruno Škrinjarić, 2014, Policy Research Working Paper, 6990, str. 1–33.
 14. Mehanizmi prilagodbe hrvatske prerađivačke industrije : analiza s aspekta tržišta rada Botrić, Valerija, 2012, Ekonomski vjesnik, 25(1), str. 121-133.
 15. Financijsko izvještavanje i revizija poduzeća sukladno pravnoj stečevini EU Grubišić Šeba, Mihaela, 2012, Računovodstvo i financije, 58 (2), str. 78–86.
 16. Strategy and firm performance in the Croatian textile and clothing industry Anić, Ivan-Damir, Edo Rajh i Ivan Teodorović, 2011, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 62 (1–2), str. 35–47.
 17. Analiza konkurentnosti i strukturnih obilježja prerađivačke industrije Republike Hrvatske Rašić Bakarić, Ivana i Maruška Vizek, 2010, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 61 (5–6), str. 241–270.
 18. Firms’ characteristics, strategic factors and firms’ performance in the Croatian manufacturing industry Anić, Ivan-Damir, Edo Rajh i Ivan Teodorović, 2009, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 60 (9–10), str. 413–431.
 19. Međunarodna razmjena hrvatske kemijske industrije Buturac, Goran, 2009,  Ekonomski vjesnik, 22(1), str. 93-102.
 20. Full manufacturing versus subcontracting business models in the Croatian textile and clothing industry Anić, Ivan-Damir, Edo Rajh i Ivan Teodorović, 2008, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 59 (7–8), str. 325–343.
 21. Business group taxation in Croatia and the implications of the EU framework adoption Grubišić, Mihaela i Ivan Čevizović, 2008, Zagreb International Review of Economics and Business, special conference issue, December 2008, str. 113–135.
 22. Export strategies as a factor of SME growth in Croatia Račić, Domagoj, Zoran Aralica i Denis Redžepagić, 2008, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 8 (3), str. 286–304.
 23. Project financing of infrastructure Aralica, Zoran, Domagoj Račić i Jelena Šišinački, 2007, Privredna kretanja i ekonomska politika, 17 (112), str. 52–87.
 24. Holističko sagledavanje mogućnosti pozicioniranja poduzeća na tržištu jugoistočne Europe – primjer Hrvatske elektroprivrede Kulić, Slavko, Zoran Aralica i Vladimir Cvijanović, 2007, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 58 (7–8), str. 421–444.
 25. Perspektive industrijske proizvodnje u Hrvatskoj i intraindustrijska razmjena Teodorović, Ivan i Goran Buturac, 2006, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 57 (11), str. 705-728.
 26. Energetska politika Europske unije i hrvatske perspektive Teodorović, Ivan, Zoran Aralica i Denis Redžepagić, 2006, Ekonomija (Economics), časopis za ekonomsku teoriju i politiku, 13 (1), str. 195–215.
 27. The apple industry in Croatia: a value chain analysis approach Anić, Ivan-Damir i Mustafa Nušinović, 2005, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2 (3), str. 211–225.
 28. Povezanost vrijednosti kapitala i odabranih pokazatelja u proizvodnim poduzećima Aralica, Zoran, 2005, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 56 (11–12), str. 1190–1216.
 29. Croatian retailing in transition towards European retailing: differences, convergence and perspectives Anić, Ivan-Damir i Mustafa Nušinović, 2003, Privredna kretanja i ekonomska politika, 13 (96), str. 71–91.
 30. Strukturne promjene u maloprodaji Republike Hrvatske – razvojno repozicioniranje, posljedice, očekivanja – slučaj Hrvatske Anić, Ivan-Damir i Mustafa Nušinović, 2003, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 54 (3–4), str. 225–248.
 31. Razvitak hrvatske maloprodaje i ekonomsko okruženje Anić, Ivan-Damir, 2002, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 53 (9–10), str. 883–902.
 32. Primjena elektroničke trgovine kao moguće sredstvo jačanja tržišne pozicije hrvatske maloprodaje Anić, Ivan-Damir i Đuro Njavro, 2000, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 13 (1), str. 71–84.
 33. Razvojni problemi hrvatske maloprodaje u uvjetima internacionalizacije europske maloprodaje Anić, Ivan-Damir i Rudolf Vouk, 2000, Hrvatska gospodarska revija, 49 (1), str. 40–52.
 34. Usporedba regulacije igara na sreću u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske unije Anić, Ivan-Damir i Rudolf Vouk, 2000, Hrvatska gospodarska revija, 49 (3), str. 1–10.
 35. Internacionalizacija europske maloprodaje i Hrvatska Anić, Ivan-Damir, 1999, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 50 (5–6), str. 593–612.
 36. Industrijska politika u Europskoj uniji Anić, Ivan-Damir i Ivan Teodorović, 1999, Hrvatska gospodarska revija, 48 (8), str. 1–12.
 37. Pouke transformacije češke trgovine u okruženju stranih trgovačkih lanaca Anić, Ivan-Damir i Rudolf Vouk, 1999, Hrvatska gospodarska revija, 48 (3), str. 87–96.
 38. Razvojni trendovi i problemi maloprodaje u razvijenim zemljama Anić, Ivan-Damir, 1998, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 49 (9–10), str. 994–1009.

Projekti

Prikaži sve
 1. Sektorska analiza građevinarstva, 2019. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
  Voditeljica: Tajana Barbić
 2. Potpora za uspostavljanje sustava za strateško planiranje i pripremu Nacionalne razvojne strategije 2030. (DEEWB), 2018. – 2019. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditeljica projekta: Sonja Radas
 3. Izvještaj o održivosti poduzeća Coca-Cola HBC Hrvatska, 2018. Naručitelj: Coca-Cola HBC Hrvatska
  Voditelj: Paul Stubbs
 4. Prijedlozi za unapređenje zadružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, 2018. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  Voditeljica projekta: Tanja Broz
 5. Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti – BALKANSMUGG, 2017. – 2019. Naručitelj: Philip Morris International
  Voditeljica: Jelena Budak
 6. Evaluacija utjecaja poticaja na mlada poduzeća tijekom recesije – GRANT IMPACT, (Tvoj Grant@EIZ), 2018. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb (Tvoj Grant@EIZ)
  Voditelj projekta: Bruno Škrinjarić
 7. Učinak digitalne transformacije na zapadnom Balkanu: rješavanje izazova na putu prema političkoj stabilnosti i ekonomskom napretku (WB-DIGI), 2017.–2018. Naručitelj: Deutsche Telekom AG; Telenor Norway, Telenor Srbija, Telenor Crna Gora, Telekom Austria, SAP, Ernst&Young
  Voditeljica projekta: Maruška Vizek
 8. Ispitivanje poduzetničkog potencijala s fokusom na poduzetničke namjere mladih u zemljama u razvoju – ENIN, 2017. – 2018. Naručitelj: Sveučilište „Goce Delčev“ u Štipu, Makedonija
  Voditelj: Edo Rajh
 9. Analitičke odredinice naknade za pravo puta na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, 2017.–2018. Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d.
  Voditeljica projekta: Maruška Vizek
 10. Utjecaj digitalne transformacije na ekonomske ishode u Republici Hrvatskoj (HR-DIGI), 2017. - 2018. Naručitelj: Hrvatska udruga poslodavaca 
  Voditeljica projekta: Maruška Vizek
 11. Analiza financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u RH u 2014. i 2015. godini, 2017. Naručitelj: Agencija za elektroničke medije
  Voditeljica: Tajana Barbić
 12. Analiza utjecaja povećanja trošarina, uvođenja minimalnih cijena i restrikcija u oglašavanju na proizvođače piva u Republici Hrvatskoj, 2017. Naručitelj: Udruga pivara / Heineken Hrvatska
  Voditeljica: Marina Tkalec
 13. Analiza intenziteta tržišnih sila i produktivnosti poduzeća u Hrvatskoj, 2017. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditelj: Bruno Škrinjarić
 14. Povezanost elektronskog poslovanja i suzbijanja sive ekonomije u Hrvatskoj – E-PAY, 2016. – 2017. Naručitelj: Komunikacijski laboratorij d.o.o. (VISA)
  Voditeljica: Jelena Budak
 15. Ekonomski atlas HT Grupe, 2016. Naručitelj: Hrvatski Telekom d.d.
  Voditeljica: Maruška Vizek
 16. Kros-sektorska analiza sektora Promet i logistika i sektora Ekonomija i trgovina – XSEK, 2015. – 2016. Naručitelj: Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Voditelj: Ivan Žilić
 17. Izrada profila sektora za potrebe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira ─ PROSEK, 2015. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Voditelj: Danijel Nestić
 18. Regional patterns of deindustrialization and prospects for reindustrialization in South and Central Eastern European countries, 2014. – 2015. Naručitelj: Global Development Network (GDN)
  Voditelj: Zoran Aralica
 19. Savjetodavne istraživačke i razvojne usluge u projektu osnivanja i izgradnje inovacijskog centra Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 2013. – 2015. Naručitelj: Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 20. Učinci krize na trgovinu na malo i vizija izlaska iz krize – anketno istraživanje, 2010. Naručitelji: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 21. Smjernice razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2012. godine, 2010. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditeljica: Jelena Budak
 22. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanja obrtništva sa smjernicama za strategiju njegova razvoja, 2009. – 2010. Naručitelj: Hrvatska obrtnička komora
  Voditeljica: Sandra Švaljek
 23. Strateške odrednice razvitka i konkurentnost prerađivačke industrije Hrvatske do 2013. godine, 2009. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 24. Metodološke osnove i sastavnice izvedbenog modela za izračun cijene koštanja i vrijednosti zaliha gotovih proizvoda u Sladorani d.d. Županja, 2008. Naručitelj: Sladorana d.d. Županja
  Voditeljica: Mihaela Grubišić
 25. Analiza dosadašnjeg razvitka i stanja kemijske industrije (potpodručja DG i DH) u EU i Republici Hrvatskoj, 2008. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 26. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanja prerađivačke industrije u Hrvatskoj za razdoblje 2002. – 2006., 2008. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 27. Razvoj prerađivačke industrije u Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015., 2008. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 28. Strateške odrednice razvitka kemijske industrije u Republici Hrvatskoj (potpodručje DG i DH) za razdoblje od 2007. – 2016., 2008. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 29. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije kože i proizvoda od kože u EU i Hrvatskoj, 2007. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 30. Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije tekstila i odjeće u EU i Hrvatskoj, 2007. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  Voditelj: Ivan Teodorović
 31. Koncepcija, strategija, sustav i politika plinofikacije RH – u novoj ekonomskoj geografiji (geoekonomiji) (2006. – 2011. godina), 2007. Naručitelj: Plinacro
  Voditelj: Slavko Kulić
 32. Pretpostavke pozicioniranja HEP-a kao lidera elektroenergetskog tržišta jugoistočne Europe (JIE) – sociokulturno razumijevanje postkonfliktnih okolnosti, 2007. Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda
  Voditelj: Slavko Kulić
 33. Strateške odrednice razvoja industrije kože i proizvoda od kože u Hrvatskoj za razdoblje od 2007. – 2015. godine, 2007. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva,
  Voditelj: Ivan Teodorović
 34. Strateške odrednice razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006. do 2015., 2007. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva,
  Voditelj: Ivan Teodorović
 35. Studija opravdanosti izgradnje tvornice bioetanola – Županja, 2007. Naručitelji: Kandit-Premijer d.o.o., Osijek, Sladorana d.d., Županja i Viro d.d., Virovitica
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 36. Barometar konkurentnosti Hrvatske 2005. – 2006., dio II., 2006. Naručitelj: Nacionalno vijeće za konkurentnost
  Voditeljica: Jelena Budak
 37. Utjecaj privatizacije Hrvatske elektroprivrede na društveno-ekonomski sustav Republike Hrvatske, 2006. Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda
  Voditelj: Slavko Kulić
 38. Usklađivanje plana razvitka Luke Osijek – studija izvodljivosti, 2006. Naručitelj: Lučka uprava Osijek
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 39. Studija o istraživanju tržišnog potencijala za investicijski projekt izgradnje prometnog poligona, 2005. Naručitelj: SINACO
  Voditelj: Mustafa Nušinović
 40. Investicijski projekt za PET i ciklotron u Hrvatskoj: studija predizvodljivosti, 2004. Naručitelj: Institut Ruđer Bošković
  Voditelj: Mustafa Nušinović
Vrh