Analiza dinamike tržišta rada i ograničenja ekonomske uključenosti

Naručitelj: Ured Svjetske banke u Bruxellesu
Trajanje projekta: 30. listopada 2018. – 30. lipnja 2019.
Voditelj projekta: Ivica Rubil

Sažetak:
 
Dijagnostikom su se identificirale prilike za poboljšanje ishoda na tržištu rada u Slavoniji, Baranji i Srijemu (tj. više poslova i bolji poslovi, posebno za one za koje je bilo vjerojatno da zaostaju), kroz analizu dinamike tržišta rada i ograničenja ekonomskom uključivanju. Analiza se bavila razmatranjem: potražnje za radom (količina, sektori, lokacija, profil vještina, kompenzacija); ponudom rada (dobni, socijalni i profil vještina na tržištu rada Slavonije, Baranje i Srijema) kao i ekonomskim, društvenim i institucionalnim ograničenjima/poticajima apsorpciji tržišta rada, kako na strani potražnje tako i na strani ponude, uključujući brzi pregled aktivnih politika na tržištu rada primijenjenih kako bi se prevladala ograničenja.


 PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Tržište rada i kompetencije; Nejednakost, siromaštvo i socijalna politika   


Vrh